Gespreksinstrument Wat telt

Het instrument Wat telt helpt professionals, mantelzorgers en inwoners om in gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven op verschillende leefgebieden.
Logo Movisie

Aan de hand daarvan stel je samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van iemand. Wat telt gaat uit van de beleving van iemand zelf, welke problemen zij ervaart en hoe iemand die zelf aan wil pakken. Maatschappelijke organisaties kunnen wat telt als gespreksinstrument gebruiken om met mantelzorgers in gesprek te gaan.

Het instrument is te koop voor 20 euro exclusief BTW.

Meer kennisbank