Zorg voor de mantelzorger

Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren en hoe je geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond verkeren soms in een isolement en zijn daardoor onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. Eenmaal wel in beeld, sluit de ondersteuning vaak niet goed aan.

Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren en hoe je geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen. Als maatschappelijke organisatie kan je deze handreiking gebruiken om mantelzorgers met een migratieachtergrond beter te ondersteunen in samenwerking met een steunpunt Mantelzorg. Of gebruik deze factsheet voor gemeenten in gesprek met de gemeente.

Meer kennisbank