Training AMWAHT: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) is een beproefde methode om moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers te activeren en hun zelfsturend vermogen te vergroten.
Logo Movisie

Een AMWAHT-traject zet in op de empowerment van mantelzorgers, door ze te leren hun eigen kracht te herkennen en in te zetten. AMWAHT is gericht op het ondersteunen van een traject met mantelzorgers in het algemeen en mantelzorgers in kwetsbare posities in het bijzonder. Gemeenten hebben een taak mantelzorgers in beeld te krijgen en waar mogelijk te ondersteunen. De training biedt handvatten om mantelzorgers te bereiken en ze een traject aan te bieden dat hen stimuleert om met hun ambities aan de slag te gaan. In de training wordt ook aandacht gegeven aan het verduurzaming van de methode. Mantelzorgers en vrijwilligers worden tijdens het traject opgeleid tot groepswerkers die zelf lotgenotengroepen opzetten en methodisch begeleiden. De methode kent een theorie- en praktijkdeel. In het praktijkdeel bereiken de opgeleide mantelzorgers op hun beurt weer andere mantelzorgers.

De train-de-trainer training richt zich op professionals en vrijwillige organisaties in mantelzorg-ondersteuning die serieus aan de slag willen met de methode AMWAHT om de ondersteuning van moeilijk bereikbare mantelzorgers in hun werkgebied te organiseren.

Na de train-de-trainer ben je op de hoogte wat de methode voor mantelzorgers kan betekenen en ben je in staat om de training in je eigen gemeente te uitvoeren. Ook leer je in de training hoe je werkt aan het bereiken en empowerment van mantelzorgers in kwetsbare posities. Als maatschappelijke organisatie kan je, na het volgen van de training, zelfstandig een AMWAHT-traject organiseren, eventueel in samenwerking met een steunpunt Mantelzorg in de buurt.

Meer kennisbank