Checklist Gendergelijkheid

Via deze checklist krijg je een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten (oftewel de door de Verenigde Naties ontwikkelde vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, SDG 5) gesteld is binnen jouw organisatie.
Logo WO=MEN

Gendergelijkheid is belangrijk voor organisaties. Behalve dat gendergelijkheid een mensenrecht is, resulteert inzet op gendergelijkheid in gelukkigere werknemers, minder ziekteverzuim en lager verloop van personeel. Via deze checklist krijg je een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten (oftewel de door de Verenigde Naties ontwikkelde vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, SDG 5) gesteld is binnen jouw organisatie. Per thema krijg je een aantal vragen. Na elke vraag vind je het subdoel van SDG 5 waar die vraag betrekking op heeft. Aan het eind krijg je concrete tips om met gendergelijkheid en vrouwenrechten binnen je eigen organisatie aan de slag te gaan. Thema’s die binnen de checklist aan bod komen zijn: leiderschap, balans werk/privé, vergoedingen en promotie, fysieke en sociale veiligheid, werving, selectie en opleiding, en bevorderen van gendergelijkheid.

Maatschappelijke organisaties die werknemers in dienst hebben, kunnen deze checklist zelf doorlopen en andere organisaties hierop wijzen. Door het goede voorbeeld te geven, kunnen jullie andere werkgevers in de omgeving overtuigen om deze stappen ook te doorlopen.

Meer kennisbank