Dossier Femicide

In het ‘Dossier Femicide’ bundelt Valente alle content over dit thema.

VN Vrouwenverdrag

De Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women van de Verenigde Naties richt zich op de uitbanning van alle vormen van ‘discriminatie van vrouwen’. Het zogenoemde Vrouwenverdrag verplicht de verdragsstaten deze vorm van discriminatie te veroordelen en met passende beleidsmaatregelen uit te bannen. Het Verdrag omvat normen voor belangrijke maatschappelijke terreinen, […]

Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa (Council of Europe) is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gender sensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. […]

Uitdagingen combineren werk en zorg in beeld gebracht

Op basis van echte levensverhalen bracht Movisie 4 persona’s in kaart. Hiermee kunnen gemeente, zorgaanbieders of maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties het beleid en de uitvoering ervan beter afstemmen op de doelgroep.

Toolkit Mannenemancipatie voor vrouwenorganisaties

Wist je dat mannen zes keer zo vaak als vrouwen verdachte van een misdrijf zijn en ook bijna anderhalf keer zo vaak slachtoffer? Mannen leven ongezonder dan vrouwen en zijn zorgmijders: zij komen met fysieke of mentale klachten later bij een zorgprofessional terecht dan vrouwen. Dat hangt sterk samen met verwachtingen op basis van hun […]

Interventie De Nieuwe Toekomst

Een unieke interventie voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland, namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad.

Talkshow ‘Dit werkt wel: in gesprek’, afl. 3

Hasna El Maroudi in gesprek met Eva Yoo Ri Brussaard (ervaringsdeskundige) en Samira Rafaëla (Europarlementariër voor D66) over hun ervaringen met het combineren van werk en zorgtaken, het beleid, en de toekomst. 

Talkshow ‘Dit werkt wel: in gesprek’, afl. 2

Hasna El Maroudi in gesprek met Anouschka Biekman (Wethouder Schiedam, D66) en Vivian Abdul (ervaringsdeskundige) over hun ervaringen met de combinatie van werk en zorg, het beleid, en de toekomst.