Interventie De Nieuwe Toekomst

Een unieke interventie voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland, namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad.
Stichting 180

Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem. Niet alleen omdat het jaarlijks aantal slachtoffers hoog is, maar ook omdat de impact op de slachtoffers enorm is. De Nieuwe Toekomst is de enige interventie in Nederland die zich specifiek richt op arbeidsparticipatie en perspectief op economische zelfstandigheid
voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

De Nieuwe Toekomst is een traject naar werk dat vrouwen stimuleert om economisch zelfstandig te worden. Het gaat om vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Soms wonen deze vrouwen nog
in de opvang of worden ambulant begeleid, maar het traject kan ook worden aangeboden aan vrouwen met deze problematiek die los van enige vorm van opvang zelfstandig wonen.

Doel is economische zelfstandigheid. Want economische zelfstandigheid draagt bij aan
zelfredzaamheid/sociale weerbaarheid en biedt zo de beste bescherming tegen terugval in een situatie van huiselijk geweld. Dit komt ook ten goede aan het welzijn van kinderen in het gezin.

Wat doet De Nieuwe Toekomst
Het traject bestaat uit een groepstraining van 10 tot 12 bijeenkomsten, gevolgd door een periode van persoonlijke coaching. Deze coach (een getrainde vrijwilligster) begeleidt 1 deelneemster 9 maanden bij het bereiken van haar doelen. Na 12 maanden hebben deelneemsters veel meer controle over hun leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid of hebben zij al een betaalde baan.

Stichting 180 beheert de interventie De Nieuwe Toekomst. In meerdere centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Leiden en Almere. In 2023 start De Nieuwe Toekomst in Apeldoorn. Utrecht en Tilburg verkennen de mogelijkheden.

Meer weten over het inzetten van dit trainingsprogramma voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van (ernstig) huiselijk geweld? Zoek contact met Monique Beute, landelijk coördinator van De Nieuwe Toekomst bij Stichting 180: 06 – 82 54 28 80.

Meer kennisbank