Young Feminist Weekend

Young Feminist Weekend brengt jonge feministen in Nederland samen voor een 3-daags event waarin we het begrip intersectionaliteit onderzoeken, begrijpen en toepassen binnen de Nederlandse feministische beweging om daarmee positieve verandering tot stand te kunnen brengen.

Interventie De Nieuwe Toekomst

Een unieke interventie voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland, namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad.

Samen naar een inclusieve arbeidsmarkt

Hoe kunnen we het patroon van kleine banen bij vrouwen in het fundament van de arbeidsmarkt doorbreken? Vrouwen die kleine banen hebben zijn kwetsbaar. Dat geldt zeker voor praktisch opgeleide vrouwen, vaak in flexibele banen, met weinig groei en opleidingsmogelijkheden. En hoewel vrouwen gemiddeld meer gaan werken, blijft de participatie van praktisch opgeleide vrouwen op […]

Handboek TrotseZonenTrotseVaders

Het richt zich op het veranderen van beeldvorming over mannelijkheid, over het zelfbeeld en over het gedrag van zonen en vaders. Hoe wordt iemand een leuke en succesvolle vader of zoon? De methodiek is geschikt als groepstraining en als individueel traject tussen vader en zoon. Maatschappelijke organisaties kunnen deze interventie inzetten in de ondersteuning van […]

Masterclass Inclusief werkgeverschap

Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat je niet alleen divers talent aantrekt, maar ook daadwerkelijk behoudt door actief een inclusieve werkomgeving te creëren? Hier ga je tijdens de masterclass mee aan de slag. Maatschappelijke organisaties die werknemers in dienst hebben, kunnen deze masterclass zelf volgen. Ook andere organisaties uit de regio kunnen […]

Training AMWAHT: Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst

Een AMWAHT-traject zet in op de empowerment van mantelzorgers, door ze te leren hun eigen kracht te herkennen en in te zetten. AMWAHT is gericht op het ondersteunen van een traject met mantelzorgers in het algemeen en mantelzorgers in kwetsbare posities in het bijzonder. Gemeenten hebben een taak mantelzorgers in beeld te krijgen en waar […]

Overzicht en infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Migranten

Kijk dan eens op de kaart welke sleutelpersonen opgeleid door Pharos er in jouw buurt wonen. Getrainde sleutelpersonen kunnen bijvoorbeeld samen met jou als vrouwenorganisatie behoeften en signalen ophalen, en vrouwen bereiken en mobiliseren die jouw organisatie wellicht nog niet eerder kenden. Hoe creëer je een goede samenwerking met sleutelpersonen en hoe borg je dit […]

Training MantelZorgen in de Praktijk

Het doel van de methode is dat mantelzorgers meer eigen regie over hun dagelijks functioneren en in hun rol als mantelzorger ervaren. De training voor mantelzorgers bestaat uit (1) een voortraject waarin met een mantelzorger in kaart wordt gebracht welke behoefte aan ondersteuning diegene heeft, (2) de zes trainingsbijeenkomsten, waarin onder andere praktische vaardigheden en […]

Traject We∞Match

KunstenHuis De Bilt-Zeist ontwikkelde in 2017 een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject voor nieuwkomers in de regio. Door middel van interactieve trainingen, begeleiding door een buddy én een loopbaantraject ontdekken en ontwikkelen deelnemers hun talenten. Theater wordt hierbij ingezet als middel om mensen kennis te laten maken met de verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur en […]

Traject Pre-Matching: Samen op weg naar werk!

Deelnemers worden aangemeld door de werkconsulent van de gemeente Rotterdam. Dan volgt een intakegesprek en stellen coaches samen met de deelnemer een plan van aanpak op. De eerste vijf weken staan in de training: Ontdek jouw kracht! Met individuele coaching wordt de deelnemer voorbereid op en gekoppeld aan een werkervaringsplek. Uiteindelijk stroomt de deelnemer uit […]