Traject Pre-Matching: Samen op weg naar werk!

Pre-matching: Samen op weg naar werk! is een traject van acht maanden waar alleenstaande ouders hun talenten leren ontdekken en ervaring opdoen bij een werkervaringsplek.
Logo Dona Daria

Deelnemers worden aangemeld door de werkconsulent van de gemeente Rotterdam. Dan volgt een intakegesprek en stellen coaches samen met de deelnemer een plan van aanpak op. De eerste vijf weken staan in de training: Ontdek jouw kracht! Met individuele coaching wordt de deelnemer voorbereid op en gekoppeld aan een werkervaringsplek. Uiteindelijk stroomt de deelnemer uit naar betaald werk.

Meer kennisbank