Samen naar een inclusieve arbeidsmarkt

In dit lesboek gaan we in op de acties die nodig zijn om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren vanuit de overheid, vanuit werkgevers en vanuit huishoudens.

Hoe kunnen we het patroon van kleine banen bij vrouwen in het fundament van de arbeidsmarkt doorbreken?

Vrouwen die kleine banen hebben zijn kwetsbaar. Dat geldt zeker voor praktisch opgeleide vrouwen, vaak in flexibele banen, met weinig groei en opleidingsmogelijkheden. En hoewel vrouwen gemiddeld meer gaan werken, blijft de participatie van praktisch opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt achter.

Het probleem is niet nieuw, maar het is hardnekkig en wordt urgenter. Hoe kunnen we het patroon van kleine deeltijdbanen bij vrouwen in het fundament van de arbeidsmarkt doorbreken? Wat is nodig vanuit mannen, vrouwen, werkgevers en politiek om een doorbraak te forceren?

In dit lesboek gaan we in op de acties die nodig zijn om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren vanuit de overheid, vanuit werkgevers en vanuit huishoudens. Ook kijken we wat de resultaten van deze acties zullen zijn.

Jij kunt helpen om dit streven waar te maken. Lees verder en kijk wat jij kunt doen.

Meer kennisbank