Zorg voor de mantelzorger

Mantelzorgers met een migratieachtergrond verkeren soms in een isolement en zijn daardoor onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. Eenmaal wel in beeld, sluit de ondersteuning vaak niet goed aan. Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren en hoe je geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen. Als maatschappelijke organisatie kan […]

Manifest en toolkit Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Een artikel in De Volkskrant over onveilige omstandigheden van vrouwen en meisjes in de asielopvang leidde ertoe dat Nederlandse vrouwenorganisaties aandacht vroegen voor dit thema op de wereldconferentie van de Associated Country Women of the World (ACWW), waarna een resolutie werd aangenomen waarin overheden worden opgeroepen maatregelen te nemen tegen deze situatie. “Be it resolved, […]

Politieke lobby van de coalitie Studerende Moeders

De coalitie Studerende Moeders bestaat uit de volgende organisaties: Stichting Steunpunt Studerende Moeders, Bureau Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging voor Vrouw en Recht en voert een lobby om de positie van zwangere studentes en studerende moeders ook structureel te verbeteren.

Voorbeelden uit het buitenland – De balans vinden: de verdeling van arbeid en zorgtaken

Ook staan in deze brochure aanbevelingen voor maatregelen die de landelijke overheid, gemeenten en werkgevers kunnen nemen om meer keuzes mogelijk te maken. Dit zijn maatregelen op het gebied van flexibel werken, kinderopvangfaciliteiten en partner- en ouderschapsverlof. Maatschappelijke organisaties kunnen deze brochure als inspiratie gebruiken in gesprekken met lokale werkgevers of gemeenten over werkzorgverdeling.

Checklist Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is belangrijk voor organisaties. Behalve dat gendergelijkheid een mensenrecht is, resulteert inzet op gendergelijkheid in gelukkigere werknemers, minder ziekteverzuim en lager verloop van personeel. Via deze checklist krijg je een eerste idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten (oftewel de door de Verenigde Naties ontwikkelde vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, SDG 5) gesteld is binnen […]

Toolkit Inclusief werkgeverschap

De pagina start met een uitleg over het waarom van inclusief werkgeverschap: het is de noodzakelijke stap volgend op je diversiteitsbeleid. Zo vind je er het whitepaper ‘Zeven strategieën voor succesvol partnerverlof’ en een lijst met punten waar een inclusieve werkgever aan werkt. Maatschappelijke organisaties kunnen dit materiaal gebruiken als onderbouwing als je met werkgevers […]

In vier stappen naar een mantelzorgvriendelijke organisatie

Stap 1 is het bespreken van wat mantelzorger zijn betekent en wie met mantelzorg te maken heeft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het houden van een peiling. Stap 2 is het beschrijven van faciliteiten en regelingen voor mantelzorgers in het HR beleid. Stap 3 is het bekwamen, hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met […]

Voorbeelden van bedrijven – Vader zoekt verlof

De bedrijven geven aan dat de invoering van deze regeling voordelen heeft, zoals minder verloop van goede medewerkers en gedreven, loyale en gemotiveerde medewerkers. Maatschappelijke organisaties kunnen deze website als inspiratie gebruiken in gesprekken met lokale werkgevers over werkzorgverdeling.

Masterclass Inclusief werkgeverschap

Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat je niet alleen divers talent aantrekt, maar ook daadwerkelijk behoudt door actief een inclusieve werkomgeving te creëren? Hier ga je tijdens de masterclass mee aan de slag. Maatschappelijke organisaties die werknemers in dienst hebben, kunnen deze masterclass zelf volgen. Ook andere organisaties uit de regio kunnen […]

Lobbytraining

Stichting Lobby Lokaal biedt trainingen aan voor maatschappelijke initiatieven en burgers met weinig kennis van lobbyen op lokaal niveau. Hoe kan je invloed hebben op het beleid in jouw gemeente? Wat is de basis voor lokale belangenbehartiging? In de training wordt uitgelegd wat de gemeente doet, hoe de processen bij de gemeente werken en hoe […]