Lobbytraining

Wil je invloed hebben op het beleid in jouw gemeente, maar weet je niet waar je moet beginnen? In deze lobbytraining leer je de basis voor lokale belangenbehartiging.
Logo LobbyLokaal

Stichting Lobby Lokaal biedt trainingen aan voor maatschappelijke initiatieven en burgers met weinig kennis van lobbyen op lokaal niveau. Hoe kan je invloed hebben op het beleid in jouw gemeente? Wat is de basis voor lokale belangenbehartiging? In de training wordt uitgelegd wat de gemeente doet, hoe de processen bij de gemeente werken en hoe je er invloed op kan uitoefenen. Stichting Lobby Lokaal biedt ook lobbytrainingen op maat aan voor maatschappelijke organisaties.

Als maatschappelijke organisatie kan je lokaal de belangen van vrouwen in de gemeente behartigen, zoals bijvoorbeeld WOMEN Inc. dat doet op nationaal niveau. De beginselen leer je in deze training. In 2020 trainde Stichting Lobby Lokaal al vrouwengroepen in Amsterdam via de gemeente.

Meer kennisbank