Vraag Clara app

De Vraag Clara-app biedt juridische hulp bij onderwerpen die te maken hebben met werk, financiën, onderwijs en zorg.

Onderzoeksrapport over werken in de zorg

Onderzoekers prof. mr. dr. (sociaal recht) Willemijn Roozendaal, mr. dr. Lucy van den Berg en mr. dr. Nuna Zekiç hebben onderzocht wat er nodig is in de zorg: ‘Beloon zorgmedewerkers voor hun werk, beschikbaarheid & tijd. Geef ze rust en houd rekening met persoonlijke omstandigheden.’ De zorg kampt met grote personeelstekorten die bij ongewijzigd beleid […]

Literatuurstudie en factsheet Genderstereotypen

Genderstereotypen zijn de belangrijkste oorzaak van genderongelijkheid. Daarom heeft  Atria in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst, waar ook de NVR deel van uitmaakt, een studie gedaan naar bestaande kennis over genderstereotypen. De studie laat zien waarom we genderstereotypen hebben, wat de gevolgen zijn en hoe ze kunnen worden doorbroken. Genderstereotypen beperken mensen in […]

Project Mans Genoeg

Nieuwe definities van mannelijkheid worden verkend en er wordt bekeken wat mannen en de wereld te winnen hebben bij mannenemancipatie en gendergelijkheid. Het doorbreken van stereotypen en traditionele rolpatronen draagt bij aan een gelijkere werkzorgverdeling. Dit is een voorbeeld van hoe je hier als maatschappelijke organisatie het gesprek over kunt starten.

VDRS

VDRS geeft onder andere voorlichting en trainingen aan professionals, werkgevers en ouders. De trainingen combineren ervaringen van vaders zelf met wetenschappelijke kennis en gaan over het betrekken van en het verbeteren van de positie van vaders. Ook is VDRS een sparringpartner van beleidsmakers op dit thema. Maatschappelijke organisaties kunnen een training volgen van VDRS of […]

Trias Pedagogica

Trias Pedagogica heeft een methodiek voor opvoeddebatten ontwikkeld, in eerste instantie gericht op Marokkaanse vaders. Er zijn in 2013 en 2014 pilots geweest onder Somalische en Ghanese vaders. De debatten zijn bedoeld voor een groep vaders van één etnische groep (waardoor in de eigen taal kan worden gediscussieerd en voorbeelden herkenbaar zijn). Het hoofddoel van […]

Vader Visie

Bij Vader Visie kan je terecht voor ondersteuning en begeleiding bij alle uitdagingen in jouw vaderschap.

Platform Vader Zoekt Verlof

Maatschappelijke organisaties kunnen de informatie gebruiken bij de ondersteuning van ouders in het maken van keuzes in hun werkzorgverdeling.

Netwerk MenCare NL

Bijvoorbeeld als vader, in onderwijs of kinderopvang of in zorgberoepen. MenCare NL streeft ernaar dat mannen bondgenoten worden in de strijd voor sociale en economische gelijkheid van vrouwen, onder andere door hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en het huishouden. Maatschappelijke organisaties kunnen gebruikmaken van de adviezen uit de Inventarisatie Draagvlak MenCare […]

Alliantie MenEngage NL

MenEngage NL is de Nederlandse tak van de MenEngage Alliance, een wereldwijde alliantie van organisaties die met jongens en mannen werken aan meer gendergelijkheid, aan vrouwenemancipatie en een betere wereld, ook voor henzelf. MenEngage NL brengt expertise op het gebied van mannenemancipatie, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten en lobby en publiciteit over mannen en emancipatie. Ook biedt […]