Literatuurstudie en factsheet Genderstereotypen

In dit studierapport van Atria, uitgebracht in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst, waar ook de Nederlandse Vrouwen Raad deel van uitmaakt, lees je welke rol genderstereotypering speelt in werk, zorg en onderwijs.
Logo Atria
Logo Emancipator

Genderstereotypen zijn de belangrijkste oorzaak van genderongelijkheid. Daarom heeft  Atria in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst, waar ook de NVR deel van uitmaakt, een studie gedaan naar bestaande kennis over genderstereotypen. De studie laat zien waarom we genderstereotypen hebben, wat de gevolgen zijn en hoe ze kunnen worden doorbroken.

Genderstereotypen beperken mensen in hun vrijheid op momenten dat zij voor belangrijke keuzes staan. Dat jongens hierdoor bijvoorbeeld vaker voor technische opleidingen kiezen dan meiden, is vervolgens ook te merken op de werkvloer. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de ICT, terwijl er nauwelijks mannelijke docenten in het basisonderwijs te vinden zijn. Veel talent gaat hierdoor verloren.

In het studierapport van Atria lees je welke rol genderstereotypering speelt in werk, zorg en onderwijs. Het rapport vat de belangrijkste wetenschappelijke kennis samen over wat genderstereotypering betekent voor docenten en de manier waarop zij omgaan met hun leerlingen; waarom het voor werkgevers belangrijk is om rekening te houden met genderstereotypen; en wat zij samen met beleidsmakers kunnen doen aan de negatieve gevolgen.

Ingegaan wordt op de oorzaken en mechanismen van genderstereotypering: hoe genderstereotypen ons worden aangeleerd, en wat voor rol ze  spelen op de werkvloer en in beleid. Daarbij staat de wisselwerking tussen individuen en hun maatschappelijke context centraal.

Leidend bij de gevolgen van genderstereotypering is de levensloopbenadering. Gedurende hun levensloop komen mensen op bepaalde kantelpunten waar keuzes gemaakt moeten worden. Op deze cruciale momenten beïnvloeden genderstereotypen of iemand binnen de gebaande paden blijft of juist tegen de stroom in probeert te zwemmen. Kantelpunten zoals de profiel- en opleidingskeuze, het doorstromen naar de arbeidsmarkt en het krijgen van kinderen lopen als een rode draad door het deel van het studierapport over de gevolgen van genderstereotypering.

Strategieën en aanbevelingen
Het studierapport biedt diverse strategieën om genderstereotypering en de negatieve gevolgen ervan te doorbreken. Daarbij ligt de focus wederom op de wisselwerking tussen individu en context en de kantelpunten in de levensloop. Juist op die momenten kan immers het verschil worden gemaakt.

Tot slot sluit het rapport af met concrete aanbevelingen die onderwijs, overheid en werkgevers kunnen helpen bij het doorbreken van genderstereotypering, zodat iedereen in de samenleving gelijke kansen krijgt en dezelfde keuzemogelijkheden heeft.

Lees hier de literatuurstudie Genderstereotypen

De literatuurstudie is een uitgave van de alliantie Werk.en.de Toekomst, waarin Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, EmancipatorVHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, en de Nederlandse Vrouwen Raad samenwerken. De alliantie zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En voor het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Lees ook de Factsheet genderstereotypering in werk, zorg en onderwijs

Meer kennisbank