Netwerk MenCare NL

MenCare Nederland is een groeiend netwerk van organisaties en individuen die zich ervoor inzetten dat het voor mannen normaler wordt om in hun persoonlijke en professionele leven zorg en zorgzaamheid te ontplooien.
Logo Emancipator

Bijvoorbeeld als vader, in onderwijs of kinderopvang of in zorgberoepen. MenCare NL streeft ernaar dat mannen bondgenoten worden in de strijd voor sociale en economische gelijkheid van vrouwen, onder andere door hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en het huishouden.

Maatschappelijke organisaties kunnen gebruikmaken van de adviezen uit de Inventarisatie Draagvlak MenCare Nederland 2019 en het verslag Symposium MenCare Nederland 2020. Ook kunnen zij inspiratie opdoen uit de campagneposters van over de hele wereld.

Meer kennisbank