Onderzoeksrapport over werken in de zorg

Het onderzoeksrapport over onregelmatige diensten in de zorg is een publicatie van onze lidorganisatie bureau Clara Wichmann in het kader van de alliantie Ditwerktwel.nl.
Logo Dit werkt wel
Logo Bureau Clara Wigman

Onderzoekers prof. mr. dr. (sociaal recht) Willemijn Roozendaal, mr. dr. Lucy van den Berg en mr. dr. Nuna Zekiç hebben onderzocht wat er nodig is in de zorg:

‘Beloon zorgmedewerkers voor hun werk, beschikbaarheid & tijd. Geef ze rust en houd rekening met persoonlijke omstandigheden.’

De zorg kampt met grote personeelstekorten die bij ongewijzigd beleid de komende decennia alleen maar groter zullen worden. Daarom is het tijd voor verandering.

Onderzoekers adviseren dit:

  • In cao’s moeten concrete afspraken komen voor bepaalde groepen, zoals jonge ouders of mantelzorgers;
  • Als je thuis een oproep moet afwachten, moet die tijd als arbeidstijd gelden en deze tijd moet beloond worden;
  • Oproepwerk moet ruim van tevoren aangekondigd worden.


Bekijk de video hieronder en lees het hele rapport op www.clara-wichmann.nl.

Meer kennisbank