Trias Pedagogica

Trias Pedagogica is een expertisebureau op het gebied van vaderschap, opvoeden en interculturele pedagogiek. Trias Pedagogica richt zich op ouders met een migratieachtergrond, vaders in het bijzonder.
Logo Trias Pedagogica

Trias Pedagogica heeft een methodiek voor opvoeddebatten ontwikkeld, in eerste instantie gericht op Marokkaanse vaders. Er zijn in 2013 en 2014 pilots geweest onder Somalische en Ghanese vaders. De debatten zijn bedoeld voor een groep vaders van één etnische groep (waardoor in de eigen taal kan worden gediscussieerd en voorbeelden herkenbaar zijn). Het hoofddoel van de opvoeddebatten zijn bijdragen aan bewustwording van het belang van de vaderrol en het bijbrengen van kennis, houding en vaardigheden die vaders kunnen ondersteunen in hun rol als opvoeder. Empowerment van vaders is ook een belangrijk doel. Vaders komen in eerste instantie eenmalig bijeen en formuleren dan zelf de behoefte aan vervolgdebatten. In de vervolgdebatten worden specifieke thema’s die vaders veel bezighouden verder uitgewerkt, zoals opvoeden in Nederland, de verhouding tussen vaders en moeders en de relatie tot de hulpverlening. Dat gebeurt opnieuw aan de hand van debat, mede naar aanleiding van beeldmateriaal. De debatten kunnen worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties of scholen, in samenwerking met lokale zelforganisaties met wie Trias Pedagogica goede contacten heeft.

Maatschappelijke organisatie kunnen deze opvoeddebatten als optie meegeven in gesprek met de gemeente over de werkzorgverdeling tussen vrouwen en mannen. Trias Pedagogica organiseert ook opvoeddebatten specifiek voor moeders. Ook biedt het expertisebureau advies op maat om aanbod van een organisatie beter af te stemmen op vaders (met een migratieachtergrond).

Meer kennisbank