FEM Talk: Zij maakt het verschil

Een werk/zorg verdeling die voor vrouwen werkt. Voor alle vrouwen. COVID-19 laat mogelijkheden zien én legt tegelijkertijd pijnlijke blinde én zwakke pekken bloot. 

FEM Talk: De winst van werk en de waarde van zorg

Waarom kiezen vrouwen massaal voor deeltijdwerken? Maken we de keuze op basis van de juiste informatie? En welke rol speelt wetgeving en beleid hierin? Op welke manier speelt de keuze voor deeltijdarbeid als zich (nieuwe) zorgtaken aandienen? Zijn er alternatieven? 

FEM Talk: Naar een gender-inclusieve economie

Op 24 mei 2017 vond in het Huis van Europa in Den Haag de eerste FEM Talks NL bijeenkomst plaats. FEM Talks is een bestaand initiatief van de European Women’s Lobby (EWL), het Europese platform waarvan ook de Nederlandse Vrouwen Raad deel uitmaakt.

Prinsessendag 2019

Is zelfstandig ondernemerschap voor vrouwen de succesroute naar economische zelfstandigheid of de weg naar een bestaan als werkende arme?

Vrouwenpodium 2010-2020, een geslaagde manifestatie

Op donderdag 27 mei 2010 vond de manifestatie Vrouwenpodium 2010-2020 plaats op het Binnenhof in Den Haag. De manifestatie werd georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).