FEM Talk: Het land waar alleenstaande moeders willen wonen

Feiten en cijfers vanuit de wetenschap, de stem van alleenstaande moeders en hun praktijkervaring én de ontwikkelingen in politiek Den Haag kwamen allemaal aan bod tijdens deze FEM Talk op 16 december 2020.  

‘Het huidige feminisme moet de alleenstaande moeder niet vergeten,’ aldus Eva Yoo Ri Brussaard van onze lidorganisatie Single Super Mom. Met de online FEM Talk: Het land waar alleenstaande moeders wonen, bracht de Nederlandse Vrouwen Raad diverse partijen bij elkaar om de stem van de alleenstaande moeder te versterken.

Armoede onder alleenstaande ouders is gegroeid
Op basis van een recent verschenen rapport “The situation of single parents in the EU” gaf Rense Nieuwenhuis een overzicht van de (economische) situatie van alleenstaande ouders in de EU en Nederland. In de EU zijn alleenstaande ouders er wat armoede betreft niet op vooruit gegaan, ondanks dat ze meer zijn gaan werken, minder vaak een laag opleidingsniveau hebben. Hoe zit dit voor Nederland?

‘Het aantal werkende alleenstaande ouders is in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl de armoede onder de alleenstaande ouders is gegroeid. Werk is niet langer een garantie tegen armoede. Dit komt door: Genderongelijkheid (door parttime werk, de loonkloof en arbeid-segregatie). En door precair werk (door tijdelijke contracten en werkende armen).’ Bekijk de gehele presentatie van prof Rense Nieuwenhuis.

Enkele aanbevelingen

  • Korte termijn: Adequaat vangnet, door bijstand + kinderbijslag boven armoedeniveau en te stoppen met lappendeken aan liefdadigheid. Dit is ineffectief en stigmatiserend.
  • Middellange termijn: Ondersteun werk, door kinderopvang: garantie betaalbare plek voor iedereen en door de loonkloof aan te pakken
  • Lange termijn: Gender gelijkheid in zorgtaken, door goed betaald verlof voor vaders en wellicht co-ouderschap.

De praktijkervaring van Single SuperMom
Eva Yoo Ri Brussaard is ervaringsdeskundige en oprichter/directeur van Stichting Single SuperMom en auteur, samen met Anja Meulenbelt, van een boek over de positie van alleenstaande moeders.

’Ik heb zeven jaar op armoedeniveau geleefd. Het is lastig om vandaaruit terug naar de arbeidsmarkt te komen. Als je geen kinderopvangnetwerk hebt, is het helemaal lastig. Dat laatste is echt belangrijk. Het opbouwen van een netwerk, omdat de regelingen niet op elkaar aansluiten en je geen opvang krijgt. Voor moeders is economische onafhankelijkheid/zelfstandigheid heel belangrijk.’

Bekijk het interview met Eva Yoo Ri Brussaard, door Hasna El Maroudi >>

Ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag
Wat doet politiek Den Haag voor deze doelgroep? Tweede Kamerleden Nevin Özütok (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) vertelden onder meer over de motie om alleenstaande ouders te ondersteunen

Het is een oerwoud aan regelingen en bureaucratie. Ministeries werken niet goed samen. Er liggen wel mogelijkheden. Dit is een knelpunt. Het is belangrijk dat er 1 aanspreekpunt is waar eenoudergezinnen terecht kunnen voor informatie en hulp.’ Nevin Özütok, Tweede Kamerlid Groenlinks

Dit is de strijd voor betere voorzieningen voor eenoudergezinnen, waarvan meer dan driekwart arm is. Armoede is een politieke keuze kwam uit de eerdere presentatie van Rense naar voren. Wat kan je hier aan doen? Dit wil de SP:

  1. Hogere lonen (we hebben een wetsvoorstel ingediend voor loonsverhoging van 10 naar 14 euro per uur). Als je het minimum loon verhoogt, gaan daarmee ook de uitkeringen, de AOW en de lonen net boven het minimum omhoog. Dit heeft effect op meer dan 2 miljoen mensen.
  2. Kinderopvang moet beter en gratis (4 dagen)
  3. Verruiming van verlofregelingen. Van 70 naar 100% vergoeding van partner- en geboorteverlof.
  4. Aanpak loonkloof. Hiervoor hebben we met meerdere partijen een voorstel voor ingediend. 16% bruto en 6% netto loonverschil is anno nu natuurlijk onacceptabel.

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

Samenwerken
De FEM Talk sloot af met Joyce van der Wegen, bestuurslid Nederlandse Vrouwen Raad
‘We zijn solidair met bewegingen die er al zijn met betrekking tot armoede en de positie van alleenstaande moeders. Maar we zetten ons ook in Den Haag in voor een (zo goed als) gratis en toegankelijke kinderopvang en het wegnemen van de loonkloof. De Kamer is aan zet om met de wet in te stemmen en verandering te bewerkstelligen.’ Bekijk hier de video met Joyce van der Wegen >>

De FEM Talks zijn een onderdeel van de alliantie Samen Werkt Het! / Ditwerktwel.nl, een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad.


Meer Algemeen