FEM Talk: De relatie tussen kinderopvang en vrouwenemancipatie

Op welke manier heeft kinderopvang invloed op de werk/zorg verdeling? Hoe kan het bijdragen aan gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen?

Diverse  vrouwen-  en belangenorganisaties (vrouwelijke artsen, alleenstaande moeders,  vakbond, ouders in de kinderopvang) brachten knelpunten en oplossingen met elkaar in kaart tijdens de FEM Talk van de Nederlandse Vrouwen Raad op 23 januari 2020. De uitkomst? Een kinderopvang, waarbij de ontwikkeling en kansen voor kinderen én vrouwen hand in hand samen gaan.

Download de samenvatting van 9 cruciale aandachtspunten en een top 3 van oplossingen >> 

De uitkomsten van deze FEM Talk zijn bouwstenen voor onze volgende activiteiten – die we samen met onze lidorganisaties en de alliantie Samen werkt het! organiseren. Onder meer regionale FEM Talks over kinderopvang, vrouwelijke ZZP’er en regiobijeenkomsten over werk/zorgverdeling. Via de website, onze nieuwsbrief en social media kanalen houden we u graag op de hoogte. 

De FEM Talk over kinderopvang in quotes

“De huidige kinderopvang is niet passend bij de werkelijkheid. Het belemmert vrouwen om te werken”
Samira Chabani, FNV Vrouw

Eva Brussaard, Single SuperMom pleit voor 3 dagen gratis kinderopvang. “Het is goed als kinderen überhaupt naar de kinderopvang gaan. Het is zowel goed voor de ontwikkeling van kinderen als voor alleenstaande moeders. Zo hebben zij ruimte om te werken aan economische zelfstandigheid.”

“Vrouwen zijn de klapstoel van de samenleving. De zorg – en opvang van kinderen ligt nog te veel bij vrouwen”  Lobke van Overbeek, VNVA

“De regels zijn ingewikkeld. Daarom heb ik gekozen voor kinderopvang via het informele circuit.  Ik zal hierdoor nooit meer een omzet draaien zoals ik voor deze situatie deed.” Gwendolyn Landvreugd, ZZP’er

“Van de alleenstaande ouders is 87 procent alleenstaande moeder. Er is geen eerlijke verdeling van werk en zorg.”  Eva Brussaard, Single SuperMom

“Op macro-niveau houden we iets in stand wat heel veel invloed heeft op micro-niveau. Om te stappen te maken is het van belang om naar het macro-niveau te kijken. Op lange termijn is het een probleem van Nederland, namelijk een tekort aan arbeidskrachten.” Hafida Amjoud, De Mussen

“Kosten achteraf terugbetalen is voor ondernemer mosterd na de maaltijd, onderaan de streep hou je minder over.” Gwendolyn Landvreugd, ZZP’er en moeder

“Iemand die 24 uur werkt en inkomen heeft op bijstandniveau betaalt 32 cent per uur. Dit zijn de opvangkosten inclusief  kinderopvangtoeslag.” Gjalt Jellesman, BOinK

“Een verandering van mindset is noodzakelijk. Het is een maatschappelijk probleem en vraagt een maatschappelijke oplossing.” Duygu Yildirim, raadslid PvdA Rotterdam

Deze FEM Talk werd georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad is samenwerking met: BOinK, Dona Daria, FNV Vrouw, Single SuperMom en VNVA.
                                

Meer Algemeen