FEM Talk: De winst van werk en de waarde van zorg

Waarom kiezen vrouwen massaal voor deeltijdwerken? Maken we de keuze op basis van de juiste informatie? En welke rol speelt wetgeving en beleid hierin? Op welke manier speelt de keuze voor deeltijdarbeid als zich (nieuwe) zorgtaken aandienen? Zijn er alternatieven? 

Tijdens de FEM Talk van donderdag 27 juni 2019 gingen ervaringsdeskundigen, experts, leden en afgevaardigden van vrouwenorganisaties en andere betrokkenen met elkaar in dialoog. Een verslag van deze bijeenkomst. Onderaan dit artikel vindt u diverse documenten van deze bijeenkomst om te downloaden

Deze FEM Talk werd georganiseerd samen met onze lidorganisaties Dona Daria en WOUW. Dagvoorzitter was Jamila Aanzi. 

Na een welkomstwoord van Annelies Vethman, bestuurslid van de Nederlandse Vrouwen Raad gaf Wieteke Graven, partner bij McKinsey & Company een presentatie over het rapport over gendergelijkheid: Het potentieel pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt, the Power of Parity (september 2018). 

Enkele highlights: 

  • Insteek van het rapport is niet denken in problemen, maar in ‘Wat is het potentieel?’ 
  • Op het gebied van maatschappelijke gelijkheid doen we het in Nederland prima, maar deze wordt niet goed vertaald naar de arbeidsmarkt.
  • Op 4 indicatoren scoort Nederland laagst van West-Europa. (zie afbeelding) 
  • Uit het onderzoek blijkt dat we vrouwen die werken geen probleem vinden, maar dat moet dan wel deeltijd (bij jonge kinderen).
  • Wat zouden we kunnen doen om het systeem te doorbreken, en gelijkheid te verbeteren?’ Heel belangrijk hierbij is dat er een integrale aanpak komt (op alle dimensies, met alle betrokken partijen).

Het complete rapport is na te lezen op de website van McKinsey&Company. Het rapport werd de basis voor veel media-aandacht. Ook de Tweede Kamer heeft erover gesproken. Inmiddels is er een interdepartementaal beleidsonderzoek gaande, waarbij meerdere ministeries kijken naar de beleidsopties rondom het thema ‘deeltijd’. 

Na Graven gaf Sander Heithuis van WOMEN Inc een presentatie. Op een interactieve manier gaf Heithuis inzicht in de verdeling werk/zorg in Nederland, en de wensen en verwachtingen van vrouwen en mannen. De volgende vragen kwamen voorbij:  Hoeveel stellen willen onbetaalde zorg en betaald werk gelijk verdelen? Antwoord: 50% wil dit. En hoeveel stellen doen dit daadwerkelijk? Antwoord: 10% doet dit. De antwoorden laten zien dat er nog veel werk is met betrekking tot gelijke kansen.

Onder welke voorwaarden willen mannen minder werken?
WOMEN Inc. doet samen met het Nibud onderzoek naar aanleiding van vragen als: ‘Hoe komt het dat vrouwen meer in deeltijd werken?’ en ‘Onder welke voorwaarden willen mannen minder werken?’ Heithuis deelde alvast een aantal interessante resultaten met de zaal. De resultaten worden later dit jaar breed gedeeld, vanuit het Nibud en WOMEN inc.

Concreet inzicht in de financiële gevolgen van meer of minder werken
Daarna kwam de WerkZorgberekenaar aan de orde. Deze tool heeft WOMEN Inc. ontwikkeld om de financiële werksituatie binnen een gezin samen te vatten en om concreet inzicht te krijgen in wat de financiële gevolgen zijn als partners meer of minder gaan werken. Zeker de moeite waard om te delen met uw netwerk. Het levert regelmatig verrassende inzichten op. Meer informatie >> 

Na deze feiten en cijfers was het tijd voor de praktijk en het persoonlijk perspectief. Deze bijdrage kwam van onze lidorganisatie Dona Daria. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met emancipatie, participatie en sociale inclusie. Ze zijn voorheen altijd gericht geweest op vrouwen, maar richten zich sinds twee jaar ook op mannen, omdat samenwerking belangrijk is. De organisatie richt zich op het ‘aan het werk helpen van vele vrouwen’ en op de vraag ‘Hoe combineer je werk en leven?’.

Om dat in beeld te brengen worden drie vrouwen geïnterviewd: 
Ellie (60): Moeder van vijf kinderen, werkeloos geworden, maar wil wel verder. Silvana (32): Alleenstaande moeder van een puberzoon met longproblemen. Werkt deeltijd (betaald) bij Dona Daria als secretaresse. En Souleika (41): Moeder van twee kinderen, getrouwd en mantelzorger van haar moeder. Werkt vrijwillig en volgt een opleiding via Dona Daria. Deze verhalen kleurden de de feiten en cijfers in, en lieten heel duidelijk de knelpunten zien. Een warm applaus voor de openheid van deze krachtige vrouwen.   

Het tweede gedeelte van dit event zijn de deelsessies. Aan de hand van 3 casussen, die onze alliantiepartner Movisie heeft gemaakt, werd gesproken over de mogelijkheden en oplossingen. Deze aanbevelingen van alle groepen worden nog uitgewerkt en volgen nog. 

Meer informatie over de FEM Talk 2019
Meer lezen over deze bijeenkomst? Download de notulen >>
Download de casussen, gemaakt door onze alliantiepartner Movisie >>
Download discussiestuk van onze lidorganisatie WOUW: “Voor wat hoort wat” >>

FEM Talks NL is een serie bijeenkomsten georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad en haar lidorganisaties in het kader van de Alliantie Samen werkt het!, een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Meer Algemeen