Inclusieve Gezondheid

13 mei – Lezing in het kader van 125 jaar Nederlandse Vrouwen Raad georganiseerd door onze lidorganisaties NOVA en VNVA.
Datum:

13 mei, 2023

Tijd:

14.00 - 16.00 uur (lunch vanaf 12.30 uur)

Locatie:

Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Op 13 mei aanstaande vormt het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, gevestigd aan
het Domplein in Utrecht, het decor voor de inspiratiemiddag over ‘Inclusieve gezondheid’ in het
kader van het 125-jarig jubileum van de Nederlandse Vrouwen Raad. Bovengenoemde
inspiratiebijeenkomst begint om 12.30 uur met een lunch en eindigt om 17.00 uur.

De ochtend van 13 mei 2023 staat in het teken van de ALV van de Nederlandse Vrouwen
Raad, die eveneens in het Academiegebouw wordt gehouden.

Depressie
Wilma Göttgens MSc MA, onderzoeker/openbaar apotheker, vertelt tijdens de 1e presentatie ‘Vrouwen – antidepressiva en de kunst van het minderen en stoppen’, wat erbij komt kijken om te stoppen met antidepressiva en waarom artsen en apothekers vaak terughoudend zijn om het gesprek met de patiënt aan te gaan over het afbouwen van deze middelen.

Te overbruggen verschillen
Het woord is daarna aan Lydia Ketting-Stroet, huisarts, antropoloog en oud-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Ketting besteedt tijdens haar lezing aandacht aan de verschillen die moeten worden overbrugd om iedereen optimale zorg te bieden. De focus ligt hierbij op de biologische verschillen en de sociale factoren die een grote invloed hebben op de gezondheid van vrouwen.

Geneesmiddelentekort
Tijdens de laatste lezing van dit middagprogramma gaan de apothekers Wilma Göttgens en Nitika Chouhan in op het onderwerp ‘Geneesmiddelentekort: een symptoom van een doorgeschoten zorgmarkt’. Aan het einde van de lezingencyclus is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers.

Inschrijven
Voor deelnemers aan de ALV van de Nederlandse Vrouwen Raad is deelname aan deze
inspiratiemiddag op 13 mei a.s. gratis. Voor diegene die uitsluitend aan het middagprogramma
(inclusief lunch) willen deelnemen bedragen de kosten € 25,00 euro p/p. De inschrijving is vanaf
heden geopend. De middagbijeenkomst is toegankelijk voor eenieder die belangstelling heeft
voor dit onderwerp. Graag treffen wij jullie in groten getale.


Meer agenda