Verschillen overbruggen voor optimale zorg

Lezing van huisarts, antropoloog en oud-voorzitter VNVA Lydia Ketting-Stroet.

Bij vragen over inclusiviteit komt direct de vraag op: wie worden er buitengesloten? In het kader van
gezondheid, en vooral de zorg, zijn er vele factoren die een rol spelen bij het bieden van adequate
zorg. Met name biologische verschillen en sociale factoren hebben grote invloed op de gezondheid.
Aan het woord is huisarts, antropoloog en oud-voorzitter VNVA Lydia Ketting-Stroet.


Tijdens deze lezing worden in vogelvlucht de achtergronden van biologische verschillen benoemd,
van de genetische basis tot de betekenis hiervan voor het afstemmen van zorg. In het bijzonder
wordt de focus gelegd op effecten voor vrouwen, gender en etniciteit. Maar niet alleen de biologie
leidt tot verschillen, ook sociale omstandigheden leiden tot gezondheidsverschillen (een belangrijke
bron van informatie biedt het Pharos expertisecentrum). Noemenswaardig is dat beide (lees: biologie
en sociale omstandigheden) ook gevolgen hebben voor de psychische kant van ons functioneren.

Oorzaken
Door expliciet te maken waar verschillen door veroorzaakt worden, komen de vragen op om tot
optimale zorg te komen. Herkenning en erkenning kan meehelpen bij onderzoek en behandeling om
mensen persoonsgerichte zorg te geven en in hun waarde te laten. Politieke keuzes zijn essentieel
om achterstanden te overbruggen. Dat het helder krijgen van machtsverhoudingen daar een
onderdeel van is, kan niemand verbazen.

Zingeving
Bij de psychologische factoren spelen persoonlijke omstandigheden, rolmodellen, behoefte om
enerzijds bij een groep te horen maar ook om uniek te zijn een belangrijke rol. Uit onder andere het
concept van positieve gezondheid (Machteld Huber) blijkt dat zingeving essentieel is voor welbevinden.
Om goede zorg te bieden hebben we elkaar nodig én de bereidheid om te investeren in
toegankelijkheid. Hoe we dat goed voor elkaar krijgen biedt aanknopingspunten voor discussie

Meer Algemeen