Symposium “We moeten – nou ja – veranderen!”

5 oktober – Symposium georganiseerd door onze lidorganisatie VNVA ter gelegenheid van de uitreiking van de Els Borst Oeuvreprijs 2024 aan prof. dr. Marian Mourits.
Datum:

5 oktober, 2024

Tijd:

12.00 – 16.30 uur

Locatie:

Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Inequity en trage doorstroming van vrouwelijk talent naar de academische top worden veroorzaakt doordat de maatstaven waarmee gemeten en bevorderd wordt, nog steeds zijn gebaseerd op traditionele en masculiene normen. Traditioneel in de zin dat er een beeld is hoe een vrouw zich hoort te gedragen en wat er van haar wordt verwacht.

Deze traditionele masculiene waarden domineren ook nu in 2024 nog de geneeskunde cultuur in hoe we succes definiëren en wat we zien als goede leiders. En ze bepalen ook nog steeds de maatstaven waarlangs we voorwaarden voor carrièrestappen leggen.
Zolang de maatstaven niet veranderen, zullen feminiene waarden altijd lager gewaardeerd blijven dan masculiene, hetgeen in het nadeel is van de meeste vrouwen, maar ook in het nadeel van mensen uit een minderheidsgroep en een deel van de (bv introverte) mannen. Zij dringen niet door tot strategische en leidinggevende posities, daar waar ze invloed kunnen uitoefenen en veranderingen teweeg kunnen brengen.

Tijdens het symposium “We moeten – nou ja – veranderen” zullen vijf sprekers dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. Klik hier voor de uitnodiging.
Voor meer informatie: Programma | VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium | VNVA

Aan het eind van het symposium vindt de uitreiking plaats van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs 2024 aan prof. dr. Marian Mourits, recent emeritus hoogleraar gynaecologie in het UMCG. Marian Mourits heeft zich vakinhoudelijk ontwikkeld als een expert op het terrein van de gynaecologische oncologie in het UMCG, waarin ze (inter-) nationaal veel wetenschappelijk aanzien heeft verworven. Daarnaast heeft ze zich gedurende haar hele loopbaan onverminderd actief ingezet voor zowel een betere vrouwengezondheid als een gelijkwaardiger positie van vrouwen in opleiding tot medisch specialist en daarna. Als voorzitter van de centrale opleidingscommissie in het UMCG heeft ze actief kunnen bijdragen aan een vrouwvriendelijker, diverser en minder hiërarchisch opleidingsklimaat.

Het symposium vindt plaats in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen 1c in Utrecht van 12.00 – 16.30 uur. Aansluitend is er een receptie.

Meer agenda