Samen leven, Samen sterk

Onze voorzitter Astrid van Heumen was op 11 maart aanwezig bij de Vrouwendagviering van onze lidorganisatie Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen en sprak de aanwezigen toe.

Thema van de Vrouwendagviering van de LFCV was Samen leven, Samen sterk. Astrid van Heumen ging in haar speech graag op dat thema in. “Het is mijn droom”, zo vertelde zij, “om als voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad bij te dragen aan een culturele uitwisseling tussen China en Nederland.”
Zij refereerde daarbij aan het feit dat 100 jaar geleden er al kennis en ervaring werden gedeeld door de dames van toen, waarbij vanuit Nederland Aletta Jacobs een belangrijk boegbeeld was wanneer het ging over gezondheid van vrouw en kind.

Hoe mooi zou het zijn dit opnieuw te kunnen realiseren? Astrid van Heumen: “We verzamelen een aantal vrouwen met gemeenschappelijke beroepen of vergelijkbare maatschappelijke posities in het publieke domein of in het zakenleven in Nederland en dan treffen we onze evenknie in China. Uiteraard is het dan zaak om onze ‘zusters’ ook in Nederland te ontvangen. Hoe geweldig zou het zijn om met elkaar op te trekken en om zo relaties over de ‘Vrouwen-as’ op te bouwen en te onderhouden. 
De wereld is een uitdagend speelveld op dit moment, des te belangrijker om elkaar te blijven ontmoeten. Juist in onzekere tijden is het fijn om wereldwijd relaties te koesteren en goede vriendinnen te hebben, toch?”

Eerder dit jaar was Astrid van Heumen ook al de gast van de Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen bij de opening van het Jaar van de Draak in Katwijk, waar, evenals bij de Vrouwendagviering op 11 maart, ook de Chinese ambassadeur aanwezig was.

Meer nieuws