Nationale strategie Vrouwengezondheid

De Nederlandse Vrouwen Raad ondertekende mee op het Position Paper over een Nationale Strategie Vrouwengezondheid van Women Inc.

Een belangrijk onderdeel van het 7 Puntenplan dat Women Inc. onlangs lanceerde, en dat door de Nederlandse Vrouwen Raad mede is ondertekend, is de oproep voor een Nationale Strategie Vrouwengezondheid.

Om dit punt extra gewicht te geven, is deze oproep in samenwerking met de NVOG uitgewerkt in een aparte Position Paper: een expliciete oproep aan de politiek om deze nationale strategie te realiseren waarin meer ruimte is voor uitleg van dit punt. Ook dit Position Paper heeft de Nederlandse Vrouwen Raad mede ondertekend.

Het komende jaar tot aan het regeerakkoord, maar ook in de periode erna, willen we blijven benadrukken dat deze strategie nodig is: een langjarige strategie met voldoende middelen, met een gedegen kennisbasis, die zorgt voor implementatie in de zorgpraktijk, die zowel gaat over vrouwspecifieke aandoeningen als m/v-verschillen op andere gezondheidsdossiers en waarvoor de stem van vrouwen gehoord wordt. Dit naar voorbeeld van de strategieën die ontwikkeld werden in Engeland en Australië.

Dit document zal de komende jaren nog verder aangevuld worden met nieuwe informatie en gebruikt blijven worden om steeds naar te verwijzen: dit is wat er nu nodig is!

Zie het Position Paper >>

Momenteel is er nog steeds onvoldoende geld, focus en coördinatie rondom vrouwengezondheid in Nederland. Er moet daarom een nationale strategie voor vrouwengezondheid komen die voldoet aan bepaalde voorwaarden: te weten landelijke coördinatie vanuit het Ministerie van VWS, een strategie gebaseerd op ervaringen van de Nederlandse vrouwen en de expertise uit het veld, voorzien van voldoende financiële middelen, met een langjarige looptijd van minimaal 10 jaar.

Met gedegen academische inbedding en voldoende onderzoek, waarin de levensloop aanpak centraal staat en waarin bestaande maatregelen opgenomen zijn en interdepartementaal gecoördineerd worden, als ook nieuwe maatregelen worden ontwikkeld. Voldoende kennis en voldoende implementatie in de zorgpraktijk en in het onderwijs voor zorgprofessionals betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug door duurzame inzetbaarheid van vrouwen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Om aandacht te vragen voor het Position Paper en de Nationale Strategie Vrouwengezondheid ging WOMEN Inc. naar de Tweede Kamer om daar mannen te laten ervaren hoe menstruatiekrampen voelen. Laurens Dassen (Volt), Nico Drost (ChristenUnie), Sjoerd Warmerdam (D66) en Joris Thijssen (PvdA) deden mee met de actie.

En die sloeg aan! De vier Kamerleden hadden het behoorlijk zwaar én hebben toegezegd om in actie te komen. Video gemaakt door Studio HER.

Zie ook onze eerdere berichtgeving over het 7 Punten Plan >>

Meer nieuws