Puntenplan voor Gendergelijkheid

7 onmisbare punten voor het komende regeerakkoord.

De Nederlandse Vrouwen Raad ondersteunt het Puntenplan voor Gendergelijkheid dat 7 september 2023 is gelanceerd.

Uit een Ipsos-peiling blijkt onder andere dat maar liefst 87% van de kiezers één of meer van de onderwerpen die bijdragen aan gelijke kansen tussen vrouwen en mannen belangrijk vindt. Genoeg draagvlak voor de politiek om met dit Puntenplan aan de slag te gaan.

Het Puntenplan is achter de schermen al een aantal weken geleden met alle politieke partijen gedeeld (en we zagen in de (concept-)verkiezingsprogramma’s al enkele punten terugkomen!).

Het Puntenplan is opgesteld door Women Inc. en wordt door verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, ondersteund.

Meer nieuws