Hoba Gull voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2024

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Hoba Gull bij de minister van Buitenlandse Zaken voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger voor 2024 (op de foto rechts Hoba Gull met Astrid van Heumen, voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad, midden, en links Chantal Korteweg, Vrouwenvertegenwoordiger in 2023).

Als Vrouwenvertegenwoordiger maakt Hoba Gull in september/oktober 2024 deel uit van de Nederlandse Koninkrijk Delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar zal zij in haar statement bij de regeringsleiders aandringen op versnelling van de realisering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes door armoede aan te pakken en instellingen en financiering met een genderperspectief te versterken.
Met dit onderwerp sluit zij aan bij het prioritaire thema van de 68ste zitting van de Commission on the Status of Women die van 11 tot 22 maart 2024 in New York plaatsvindt.

Hoba Gull (29) is op zoek naar overtuigende antwoorden. Geboren in het Koerdische gebied in Irak en opgegroeid in Nederland, was zij in beide landen getuige van de ongelijkheid in de behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen, en zelfs tussen vrouwen onderling. Maar waarom? Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking. Wereldwijd maken vrouwen een inhaalslag op het gebied van onderwijs, in de Europese Unie hebben ze mannen zelfs overtroffen. Maar we zien dit niet terug op de bankrekening, en we zien het niet terug in de verhoudingen in de maatschappij.

Deze zoektocht heeft haar naar alle uithoeken van de wereld gebracht: van de vluchtelingenkampen in Irak en Frankrijk tot recentelijk in het Europees Parlement. Hier is zij adviseur in het kantoor van Europarlementariër Samira Rafaela. Daar werkt zij op het snijvlak van emancipatie en financiële onafhankelijkheid. In deze hoedanigheid is Hoba betrokken geweest bij de nieuwe Europese wetten die de economische positie van vrouwen verbeteren, zoals de Europese richtlijn Loontransparantie, en het Europese vrouwenquotum voor in de top van bedrijven.

Als VN Vrouwenvertegenwoordiger namens de Nederlandse vrouwen blijft Hoba zoeken naar overtuigende antwoorden. Dit kan alleen door de juiste vragen te stellen. Dit doet zij samen met (ervarings-) deskundigen, maatschappelijke organisaties, voorvechters en wetenschappers uit heel Nederland.

VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023
Dit jaar is Chantal Korteweg de VN Vrouwenvertegenwoordiger. Zij sprak op 4 oktober jl. de regeringsleiders toe. In haar statement vroeg zij hen te bevorderen dat de banksector zich meer op vrouwelijke klanten richt. Chantal wees erop dat banken en andere financiële instellingen een maatschappelijk mandaat hebben om verandering teweeg te brengen en tegemoet moeten komen aan de specifieke behoeften van vrouwen rond hun specifieke levensgebeurtenissen, waardoor de barrières in het bankwezen die vrouwen momenteel ervaren, worden opgeheven.

Zie voor meer informatie over het statement van Chantal >>

Meer nieuws