‘Banksector moet zich meer op vrouwelijke klanten richten’

VN Vrouwenvertegenwoordiger Chantal Korteweg in haar statement voor de AVVN in New York.

4 oktober 2023 – Banken en andere financiële instellingen hebben een maatschappelijk mandaat om verandering teweeg te brengen en moeten tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van vrouwen rond hun specifieke levensgebeurtenissen, waardoor de barrières in het bankwezen die vrouwen momenteel ervaren, worden opgeheven. Ook moeten banken zich bewust worden van hun blinde vlekken en bevorderen dat er meer vrouwen in leiderschaps- en klantgerichte posities komen, zodat het personeel meer inclusieve gesprekken kan voeren.

Dat is een van de aanbevelingen van Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO en VN Vrouwenvertegenwoordiger, in het statement dat zij vandaag tegenover de Regeringsleiders in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitsprak.

Korteweg schetste de achtergrond van haar aanbeveling met enkele opmerkelijke financiële inclusiestatistieken uit Nederland. “Mijn dochter van 9 zal 40% minder pensioen opbouwen in haar leven dan mijn zoon. Als ze een bedrijf opzet, zijn haar kansen om financiering aan te trekken 70% vergeleken met die van haar broer. Als ze een baan heeft zal ze 14% minder verdienen omdat ze een meisje is en misschien moeder wordt. Mijn dochter is zich niet bewust van deze ongelijkheden. Ik ben hier om ervoor te zorgen dat zij en uw dochters niet door deze genderverschillen worden getroffen.”

Korteweg wees de Regeringsleiders ook op de noodzaak van meer data om inzicht te krijgen in het percentage vrouwen en mannen dat financiële producten bezit bij financiële instellingen. Met dit inzicht kan de financiële sector barrières wegnemen en producten en diensten bieden die passen bij de levensgebeurtenissen van vrouwelijke klanten. Daardoor zullen vrouwen beter hun vermogen kunnen beschermen en vergroten op de lange termijn. Daarnaast adviseert ze dat toezichthouders van banken deze data opvragen, verzamelen en rapporteren.

De Vrouwenvertegenwoordiger stelde dat meer en krachtigere publiek-private partnerschappen nodig zijn. Zij noemde als voorbeeld de lancering door de Wereldbank van het Women Entrepreneurs Finance Initiative: een overeenkomst tussen verschillende stakeholders om ervoor te zorgen dat meer financiering naar vrouwelijke ondernemers gaat. Dit in navolging van de Britse ‘Investing in women code’. Zij wees erop dat ook in Nederland een ‘investing in women code’ onderzocht wordt en drong er bij de Regeringsleiders op aan ook in hun land vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren door zo’n code in eigen land te implementeren.

Zie de Engelse tekst van het statement >>

Je kunt de speech van Chantal terugkijken op UN TV Web op 13.53 minuten.

Voor meer informatie over de functie van VN Vrouwenvertegenwoordiger en de voorgangsters van Chantal, zie www.nederlandsevrouwenraad/lobby/Vrouwenvertegenwoordiger

Meer nieuws