FEM Talk: Naar een gender-inclusieve economie

Op 24 mei 2017 vond in het Huis van Europa in Den Haag de eerste FEM Talks NL bijeenkomst plaats. FEM Talks is een bestaand initiatief van de European Women’s Lobby (EWL), het Europese platform waarvan ook de Nederlandse Vrouwen Raad deel uitmaakt.

De FEM Talks zijn geïnspireerd op de online TED Talks waarin  sprekers hun – vaak vernieuwende – visies op diverse maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s met een groot publiek delen. FEM Talks zijn in het leven geroepen om de discussie op gang te brengen over een nieuwe, feministische visie op de economie.

Economische zelfstandigheid, een van de twee speerpunten van de NVR, maakt onderdeel uit van een feministische visie op de economie. De NVR nam dan ook graag het initiatief om deze bijeenkomsten ook in Nederland te introduceren en te organiseren.

De bijeenkomst op 24 mei was de eerste in een reeks van bijeenkomsten, zowel landelijk als in verschillende regio’s van het land. De NVR organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met de lidorganisaties. Het format van deze eerste bijeenkomst en de uitkomsten ervan zullen gebruikt worden voor de organisatie van regionale bijeenkomsten.

Keynote spreker van de bijeenkomst op 24 mei was prof. dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Economie van de Welvaartstaat aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij hoofd van het departement Economie aan de Utrecht University School of Economics.

Prof. Plantenga gaf in haar lezing een boeiend betoog over de verschillende aspecten van een gender inclusieve economie. Zo gaf ze aan dat een dergelijke economie ruimte biedt aan betaalde en onbetaalde arbeid onder meer door:

♦ Een actief stimuleringsbeleid op het doorbreken van verticale segregatie; 
♦ Een actief stimuleringsbeleid voor meer gelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid; 
♦ Faciliteren van goede en toegankelijke kinderopvang;
♦ Faciliteren van zorg via verlof en/of flexibele arbeidstijden, ook voor vaders.

Ook gaf ze aan wat de voordelen en de positieve effecten van een dergelijke economie zijn en ging zij in op de gevolgen voor beleid. Zoals de voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties het verwoordde in 2008: “Investing in women is not only the right thing to do. It is the smart thing to do. I am deeply convinced that, in women, the world has at its disposal, the most significant and yet largely untapped potential for development and peace”.

Ook vergeleek Prof. Plantenga de situatie in Nederland met een aantal andere Europese landen.

De Powerpoint van de presentatie van Prof. Plantenga vindt u hier.

De tweede spreker van de middag was drs. Jens van Tricht, directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie en coördinator van de Europese MenEngage Alliantie. Hij gaf aan dat gender inclusief voor hem vooral gaat over hoe je een rechtvaardige samenleving inricht.

Na de inleidingen werden de deelnemers in groepen ingedeeld waar ze vragen bespraken over hun eigen visie op een gender inclusieve economie en hoe ze dat in hun dagelijks leven implementeren. Ook  de rol van mannen en jongens bij het emancipatieproces van vrouwen en meisjes werd in de themagroepen besproken.

In de plenaire terugkoppeling van de discussies in de themagroepen kwamen thema’s naar voren als: het belang van het gebruik van rolmodellen (bijvoorbeeld in de media, maar ook de politiek, zie bijvoorbeeld de rol van de huidige feministische premier van Canada), de invloed van opvoeding – met name van zonen – bij het realiseren van transformatie in de samenleving, de noodzaak van meer zorgverlof voor vaders en de rol van beeldvorming, bijvoorbeeld bij een campagne over ‘all male panels’.

Foto’s van de expertmeeting vindt u op onze Facebookpagina >>

De serie FEM Talks NL is een activiteit van de Nederlandse Vrouwen Raad, en wordt vanuit de missie van de Alliantie Samen werkt het! georganiseerd. De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Meer Algemeen