De route naar succes voor vrouwelijke ZZP’ers

Paper met een korte samenvatting van Prinsessendag 2019 en aanbevelingen voor politici en beleidsmakers.

“Bekijk de arbeidsregelgeving voor ZZP’ers via een ‘genderbril’. Omdat de omstandigheden van vrouwen nu eenmaal verschillend zijn, pakt de regelgeving echt anders uit voor hen.” Op 9 september 2019 vond de 10e editie van Prinsessendag plaats, georganiseerd door het Vrouwenpodium. Dit jaar aandacht voor de vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).  

Naar aanleiding van deze dag heeft de werkgroep Vrouwenpodium een beknopt paper samengesteld, met een korte samenvatting en 7 aanbevelingen voor politici en beleidsmakers. Deze aanbevelingen zijn onder meer verstuurd naar de aanwezige politici, fractievoorzitters van de Tweede Kamer en leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

“Het is de rol van de NVR om ervaringen en wensen uit de praktijk van de vrouwelijke ZZP’ers naar de beleidsmakers en politici te brengen. En om de consequenties van het overheidsbeleid naar de dagelijkse praktijk van heel veel Nederlandse vrouwen te brengen. Verbinden van dagelijkse praktijk met beleid en andersom.” Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad 

Prinsessendag 2019 werd georganiseerd door het Vrouwenpodium, bestaande uit de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV, Melania Ontwikkelingssamenwerking, Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van Nu en de Molukse Vrouwen Raad en is tevens onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!
De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Meer Algemeen