Prinsessendag 2018

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseerde  het Vrouwenpodium haar inmiddels traditionele Prinsessendag op de tweede maandag van september. Met natuurlijk ook een alternatieve troonrede!

Het programma begon met een interessante keynotelezing van Wil Portegijs (Sociaal Cultureel Planbureau, medeauteur tweejaarlijkse Emancipatiemonitor) over deeltijd werken. “Veertig procent van de mannen denkt nog steeds dat vrouwen geschikter zijn om te zorgen voor een klein kind.” Meer informatie over de feiten rondom deeltijdwerken >>

Alternatieve Troonrede 
“Versnel de financiële onafhankelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt”, dat was de boodschap  van de Alternatieve Troonrede die op de tweede maandag van september werd uitgesproken tijdens Prinsessendag in Den Haag. 

Natuurlijk was er ook ruimte voor diverse reacties op deze troonrede. Met onder meer voorzitter Nenita la Rose van de Nederlandse Vrouwenraad, lokale, regionale en landelijke politici (waaronder Tweede Kamerleden Henk Krol, 50Plus en Nevin Özütok, Groen Links), wethouder Bert van Alphen van de gemeente Den Haag en Alain Volz (D66 vrouwen/mannen/mensenrechten).  Daarnaast was er een levendige discussie in de vorm van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Nenita La Rose:“Uit elk onderzoek weer blijkt dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt maar tergend langzaam verbetert. Terecht wordt in de alternatieve troonrede grote nadruk gelegd op het belang van financiële onafhankelijkheid als belangrijkste instrument voor emancipatie.”

Prinsessendag 2018 werd georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen Werkt Het!, een samenwerkingsverband van Women Inc, Movisie, Wo=Men, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Meer Algemeen