Vrouwenpodium 2013

Vrouwen Inspireren Politici: tijdens het VIP-ontbijt op 16 januari 2013 luisterden Kamerleden aandachtig naar de deskundige input van maatschappelijke organisaties over onderwerpen die voor vrouwen in Nederland belangrijk zijn.

Zeven onderwerpen zette het Vrouwenpodium tijdens het VIP-Ontbijt met Kamerleden op de politieke agenda: kinderopvang, zorg, huiselijk geweld, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en armoedebestrijding. 

Kinderopvang: geldvreter of emancipatiemotor?
Tafelgenoten: Ockje Tellegen, VVD-fractie Tweede Kamer; Ina Brouwer, Taskforce kinderopvang/onderwijs in Amsterdam; Marjet Winsemius, Voor werkende moeders; Moniek Schumans, Estro groep; Ilse van der Weiden, vakbondsbestuurder kinderopvang AbvaKabo FNV; Margreet Woessner, quidos en maatwerken; Marijke Lok, bestuurder Algemene Onderwijsbond. Gespreksleider: Linda Rigters, FNV.

Wie is verantwoordelijk voor kinderopvang – ouders of overheid? VVD Tweede Kamerlid Ockje Tellegen vindt dat Nederland deze vraag nog niet heeft beantwoord en dat mede daardoor de kinderopvang overgeleverd is aan jojobeleid. Ina Brouwer van de Taskforce Kinderopvang Nederland beaamde dat maar wees er tegelijkertijd op dat veel jonge ouders zich verbaasd afvragen waarom kinderopvang nou nog steeds niet goed geregeld is: “Omdat Nederland achter loopt op het beeld dat we hebben van vrouwen op de arbeidsmarkt.”
Tellegen gaf tekst en uitleg bij de vragen over de noodzakelijke bezuinigingen en liet weten dat het haar een lief ding waard zou zijn als de kinderopvangtoeslag bij een volgende ronde bezuinigingen ongemoeid zou blijven. Een garantie gaf zij echter niet.

Zorg: Vrouwen leveren meeste mantelzorg – hoe stressbestendig is dit systeem?
Tafelgenoten: Roos Verheggen, werkt bij Mezzo; Dina Doeksen, mantelzorger in praktijk;
Jenny van Egten, OVN (Oudere Vrouwen Netwerk); Lydia Ketting, VNVA (vrouwelijke artsen), arts; Helena Kosec, Pharos; Albertine Zoetmulder, bestuur NVR. Gespreksleider Annie Kamp, bestuur NVR

De meeste mantelzorg in Nederland wordt geleverd door vrouwen, dat concludeerden de vrouwen aan deze tafel. En men maakte zich zorgen over de toekomst, want verdere financiële bezuinigingen op de mantelzorg komt op het bordje van vrouwen terecht.
Lydia Ketting, huisarts en aanwezig namens de VNVA, drong bij de politiek erop aan om de zorg efficiënter in te richten. Zij waarschuwde voor halve maatregelen en bepleitte goed onderzoek naar effectieve zorg.

Huiselijke geweld: Aandacht van de overheid is er, maar financiering staat onder druk
Tafelgenoten: Magda Berndsen, D’66-fractie Tweede Kamer; Duska Sarovic, preventiemedewerker stichting Moviera, aanpak huiselijk geweld Utrecht; Driss Kaamouchi, projectleider ‘Praten doet geen pijn’ Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN); Aleid van den Brink, directeur Blijf Groep; Shirin Musa, voorzitter Femmes for Freedom; Josette Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger 2013; Rachida Belarbi, sleutelfiguur project van SMN. Gespreksleider: Willemien Penterman, Vrouwenplatform Carree.

Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66, loofde onverwachts minister Opstelten van de VVD: “Het klinkt misschien gek uit de mond van een oppositiepartij, maar Opstelten voelt zich oprecht verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Het onderwerp is bij hem in goede handen.” Wel maakte Berndsen zich zorgen over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) omdat de financiering van bijvoorbeeld het Steunpunt Huiselijk Geweld onder druk komt te staan. Berndsen luisterde aandachtig naar het verhaal van Driss Kaamouchi, projectleider ‘Praten doet geen pijn’ van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN): “In ons project hebben we voor een definitie van huiselijk geweld gekozen die vanuit de Islam is geïnspireerd. Daarmee willen we vooral de eerste generatie Marokkanen bereiken. Het taboe op het onderwerp is ook in onze gemeenschap heel erg groot.”

Arbeidsparticipatie: Kamerlid blij met nuttige onderzoeken en netwerk van deskundige vrouwen
Tafelgenoten: Keklik Yücel, PvdA-fractie Tweede Kamer; Hettie Kijzers, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten; Wil Portegijs, wetenschappelijk medewerker Sociaal Cultureel Planbureau; Roos Wouters, voorzitter stichting Het nieuwe werken, publiciste, zelfstandig ondernemer; Anneke van Doorne-Huiskes, VVAO, emeritus hoogleraar, emancipatieonderzoek; Alice Odé, coördinator samenwerkingsverbanden LOM; Andrée Ruiters, beleidsmedewerker FNV Bondgenoten. Gespreksleider: Tonny Groen, beleidsmedewerker FNV Vakcentrale.

Namens de PvdA had Keklik Yücel plaatsgenomen aan de tafel over arbeidsparticipatie: “Wat ik vooral meeneem vandaag is een hele lijst telefoonnummers van deskundige vrouwen en veel tips van nuttige onderzoeken die zijn gedaan. En verder hebben we natuurlijk gesproken over de noodzaak van economische zelfstandigheid, gelijke beloning en de combinatie van werk en zorg.”

Duurzaamheid: De overheid mag best strenger worden!
Tafelgenoten: Margreet de Boer, GroenLinks; Anke Vervoord, directeur Vrouwen van nu, Vrouwenvertegenwoordiger 2012; Floor Uitterhoeve, Federatie Nederlandse Levensmiddelen industrie; Nikolet Zwart, Soroptimisten, Ceres; Kitty van Bentvelsen, commissielid NVR Duurzame ontwikkeling; Rinske van Noortwijk, Greenwish’ Marja Hartman, LTO Vrouw en bedrijf. Gespreksleider: Anneke van Veen, bestuur NVR.

Aan de tafel duurzaamheid zat Eerste Kamerlid Margreet de Boer van GroenLinks: “Aan onze tafel bleek er draagvlak te zijn voor een strengere overheid met betrekking tot duurzaamheidsregels. Nu kan de consument een koelkast kiezen met het energielabel A of F – maar eigenlijk zou F helemaal niet in de winkel mogen staan.” Verder wezen de aanwezige experts op het belang van kleinschalige duurzaamheidinitiatieven die meegenomen moeten worden in het topoverleg tussen overheid en bedrijfsleven.

Maatschappelijke participatie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen: Contact met minderheden raakt kwijt door slecht beleid 
Tafelgenoten: Marit Meij, PvdA; Augustine Souisa, directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM); Hanane Chouaibi, lid vrouwencommissie Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN); Tuky Santillan, voorzitter Latin America Women Initiative for Development (LAWID); Twie Tjoa, vice-voorzitter Fos’ten, Surinaamse 50+ vrouwen; Carola Dogan, projectleider Kenniscentrum Dona Daria; Po Jou Leung (landelijke Federatie Chinese Vrouwen). Gespreksleider: Lucia Lameiro Garcia, LOM.

De bezuinigingen die de Nederlandse zelforganisaties treffen, zullen zeer negatieve gevolgen in de toekomst hebben. Daarvan is Carola Dogan van Dona Daria overtuigd, want: “Nu wij de eerste lijns hulpverlening moeten staken, raken we het contact met minderheidsgroepen kwijt. Straks weten we niet meer wat die mensen bezig houdt en hoe we ze kunnen betrekken bij de samenleving.” Marit Maij van de PvdA noteerde de uitspraken driftig.

Armoedebestrijding: Geld voor armoedebestrijding mag niet aan de strijkstok blijven hangen
Tafelgenoten: Ans Pelzer, beleidsadviseur en projectleider armoede FNV Vakcentrale; Paula van der Veer, dtp-er, meegewerkt aan tentoonstelling en boek Onzeker bestaan over werkende armen; Liesbeth van Wordragen, alleenstaande ouder, valt binnenkort onder de 18 Plus regeling; Christina Harrevelt, voorzitter NOOM en voorzitter Fos’ten, Surinaamse 50+ vrouwen; Christien Hidding, Kliëntenraad SoZaWe Utrecht; Clazina Zwanenberg, coördinator Platform Minima Organisaties Haarlem; Gonnie Kaptein, Lize, beleidsmedewerker sociale zekerheid en ouderen. Gespreksleider: Tineke van der Kraan, FNV.

Het kabinet geeft 500 miljoen Euro voor armoedebestrijding aan de gemeenten. Tineke van der Kraan van de FNV Vrouwenbond waarschuwde de aanwezige Kamerleden: “Zorg ervoor dat dit geld ook bij de doelgroep terecht komt. Een mogelijkheid zou zijn om het via de bijzondere bijstand uit te keren.”

Een meer uitgebreid en formeel verslag van de gesprekken aan de verschillende ontbijttafels vindt u HIER. Dit uitgebreide verslag is ook verstuurd aan de Kamerleden.

Vrouwenpodium 2010-2020 is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV Vrouw en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).

Meer Algemeen