Vrouwenpodium 2010

Het was jammer dat het regende, maar al die roze en paarse parapluutjes maakten de aanbieding van het Manifest Vrouwenpodium op 14 september 2010 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, wel tot een vrolijke en opmerkelijke actie.

“Emancipatie is net als een Louis Vuitton-tasje”, zei Agnes Jongerius toen ze op de 2e dinsdag in september het Manifest overhandigde. “Er is vooral aandacht voor als er geld genoeg is; maar de aandacht verdwijnt als het geld op is.”
Het Manifest Vrouwenpodium is, in deze tijd van financiële crisis en enorme bezuinigingen, opgesteld om de wensen van vrouwen voor de komende tien jaar helder en duidelijk onder de aandacht van de politiek te brengen. Vrouwen willen meer en vaker hun stem laten horen in het economische en politieke debat. Vrouwen willen bijdragen aan een goede toekomst voor deze en toekomstige generaties. Het Manifest geeft op belangrijke thema’s als inkomen, werk, ontwikkelingskansen, zorg en duurzaamheid weer wat vrouwen voor die toekomst essentieel vinden.

Het Manifest Vrouwenpodium wordt, zo benadrukte Agnes Jongerius, breed ondersteund. Niet alleen is het Manifest in gezamenlijkheid opgesteld door de FNV, de Nederlandse Vrouwen Raad en de organisaties die samenwerken in het Landelijk Overleg Minderheden. Het is ook inmiddels ondertekend door ruim 5000 vrouwen, al of niet afkomstig uit de achterbannen van de verschillende organisaties, van hoog tot laag. Of, zoals Agnes Jongerius het uitdrukte “van Mien Dobbelsteen tot Nina Brink”.

Gerdi Verbeet nam het Manifest graag in ontvangst. Als voorzitter van de Tweede Kamer staat zij ‘boven de partijen’ en wordt ze niet geacht een (politieke) mening te geven. “Ik hecht eraan om me daaraan te houden, maar ik klap van binnen voor dit Manifest: kijk maar naar m’n stralende gezicht.” Gerdi Verbeet beloofde er voor te zorgen dat het Manifest in de Tweede Kamer in handen van de juiste commissies komt, opdat die het in hun beraadslagingen kunnen betrekken.
Verheugd meldde zij dat na de laatste verkiezingen er nu 62 vrouwen in de Tweede kamer zitten, een hoog aantal. Voor de 3e keer is een vrouwelijke voorzitter gekozen, en de hoogste ambtenaar in de Kamer – de griffier – is ook een vrouw. Vervolgens overhandigde zij met de woorden: “jij mag het naar binnen dragen” het manifest aan Ronald Plasterk die als enig manlijk Kamerlid samen met een groot aantal vrouwelijke Kamerleden naar buiten was gekomen om het Manifest te ondertekenen en de aanbieding bij te wonen.

Er was veel belangstelling van de pers voor de aanbieding. Een verslaggever van Wakker Nederland strikte NVR-voorzitter Dieny Scheffer voor een interview.

Meer Algemeen