Prinsessendag 2011

13 september 2011 – Het begint een mooie traditie te worden dat wij als vrouwen op de dinsdag vóór Prinsjesdag van ons laten horen.

De tweede dinsdag in september is voortaan Prinsesjesdag. De dag waarop Vrouwenpodium 2010-2020, een samenwerkingsverband van FNV, LOM en NVR, aandacht vragen voor de gevolgen van de kabinetsplannen voor vrouwen.

Vorig jaar werd een manifest overhandigd aan Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Dit jaar waren maar liefst zeven Kamerleden uitgenodigd op de roze loper, die voor de ingang van de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag was uitgelegd. Voor ieder van hen was er een kunstwerk, overhandigd door een van de voorzitters van de in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties. Ieder kunstwerk symboliseert een politiek onderwerp. Door het in ontvangst nemen van het kunstwerk beloofden de Kamerleden dat ze zich het komende jaar extra voor een van de onderwerpen gaan inzetten. 

De onderwerpen zijn: kinderopvang, zorg, inburgering, duurzaamheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en huiselijk geweld. In een handzaam boekje zijn de statements per onderwerp verzameld, zodat Kamerleden helder op het netvlies hebben wat vrouwen op de verschillende onderwerpen wensen.

Vijf Kamerleden namen de gelegenheid om buiten op het Plein waar de kleuren roze en paars de ludieke actie van Vrouwenpodium accentueerden, ‘hun’ kunstwerk in ontvangst te nemen. Twee waren door drukke werkzaamheden op dat moment verhinderd en ontvingen het kunstwerk alsnog later in het Kamergebouw.
NVR-voorzitter Dieny Scheffer nam de onderwerpen Duurzaamheid en Zorg voor haar rekening. De bijbehorende kunstwerken waren voor Ineke van Gent (GroenLinks) en voor Madeleine van Toorenburg (CDA). 
“Om deze wereld ook voor komende generaties leefbaar te houden zijn duurzame productie van voedsel en gedragsverandering bij de consument nodig”, benadrukte Dieny Scheffer bij de aanbieding van een keramieken vaas vervaardigd door Dragica Lissenberg aan Van Gent. 

Het kunstwerk ‘Zwaluwen’, eveneens van de hand van Dragica Lissendorp, symboliseert het onderwerp Zorg. Boodschap aan de politiek is: “Bezuinigen op de zorg is slecht voor de emancipatie van vrouwen.” 

Ivone Mendes, voorzitter van Lize, een van de acht in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) samenwerkende organisaties, overhandigde kunstwerken aan Pia Dijkstra (D’66) en aan Kathleen Ferrier (CDA). De kunstwerken, een keramieken beeld van een ‘Sterke vrouw’ van Dragica Lissendorp, en het schilderij ‘Kom uit de verf’ van Rita Camphuijsen, stonden symbool voor de onderwerpen Huiselijk geweld en Inburgering.“ Bespreekbaar maken, opvangen van slachtoffers en investeren in preventie zijn noodzakelijk om het aantal slachtoffers van huiselijk geweld terug te dringen,” aldus Ivone Mendes. 

Ten aanzien van het onderwerp Inburgering constateerde Ivone dat het positief is dat vrouwen relatief vaak aan inburgering deelnemen. “We moeten dus voorkomen dat zij door de wijziging in de Wet inburgering afhankelijk worden van de beurs van hun man.”

Anya Wiersma, voorzitter van de FNV Vrouwenbond,  sprak de zorg van vrouwen uit op de onderwerpen Kinderopvang: “Kinderopvang moet toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed zijn” – en Armoede: “Armoedebestrijding moet een hoge prioriteit hebben, zodat iedereen in de samenleving volwaardig mee kan doen.” De bij deze onderwerpen behorende kunstwerken, het mozaïek ‘Amalia’ van Ariane Wachsmuth, en de grafische voorstelling ‘Central Park’ van Mirjam Roest, werden door haar overhandigd aan Mariette Hamer (PvdA) en Sadet Karabulut (SP). 

Aan Jeanine Plasschaert (VVD) overhandigde Anya Wiersma het schilderij ‘Weeromslag’ van Ankie Dikker. Dit kunstwerk symboliseert het onderwerp ‘Arbeidsparticipatie van vrouwen’. “Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten,” zo gaf Anya Wiersma aan, “moet er worden geïnvesteerd in goede voorzieningen voor de combinatie van arbeid en zorg, in goede beroepskwalificaties, toetredingsmogelijkheden en gelijke kansen op de arbeidsmarkt, evenals voldoende zeggenschap over de inrichting van het werk.” 

Jeanine Plasschaert maakte ter plekke bekend dat zij binnen de VVD-fractie een nieuwe collega krijgt die zich speciaal met dit onderwerp bezig gaat houden. Het kunstwerk zou zij dan ook aan haar door geven.

De in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties wachten niet tot Prinsesjesdag 2012 om weer van zich te laten horen. Ze zullen contact onderhouden met de politici opdat deze de aandacht voor vrouwenthema’s structureel op de agenda houden.

Meer Algemeen