Prinsessendag 2016

Op maandag 12 september 2016 was het zo ver: Prinsesjesdag van het Vrouwenpodium ging van start met als thema: ‘Op weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht.’

Zo’n 80 vrouwen, experts en ervaringsdeskundigen hebben zich gebogen over de vraag waarom er weinig vrouwen in de politiek en besluitvormende functies zitten en hoe we dit kunnen veranderen.

De weken voor Prinsesjesdag was het aantal vrouwen in bestuurlijke functies al hot topic. De Female Board Index kwam met de cijfers dat voor het eerst sinds 2007 het percentage vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven is afgenomen naar 7,1%. Reden voor de Nederlandse Vrouwen Raad om de noodklok te luiden en een brief te sturen naar Minister Bussemaker van OCW en minister Asscher van SZW. 

De stukken over het geringe aantal vrouwen in de top waren samen met het programma en de biografieën van de sprekers toegevoegd aan de map het Prinsesjesdag. Deze mappen werden bij binnenkomst uitgedeeld aan de deelnemers zodat zij zich alvast konden voorbereiden om de middag die voor hen lag.

Marije Cornelissen
Na de opening door dagvoorzitter Dieny Scheffer heeft onze vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen een speech gegeven over Kiesrecht, Voorrecht en Noodzaak. In de speech nam ze ons mee naar de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht en het aantal vrouwen in leidinggevende posities. Debatten over gelijke deelname en invloed van vrouwen, over zaken die iedereen aangaan, komen steeds weer terug. Marije noemde diverse argumenten en stereotiepe opvattingen over kwaliteiten van vrouwen, die in debatten vaak worden aangevoerd. Uiteindelijk, zo besloot Marije, gaat het om een kwestie van democratie: het realiseren van gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Marije Cornelissen deed tijdens haar speech ook de aankondiging dat het eerste VN Vrouwen nationale comité van Nederland een feit is. Op 20 oktober is de lancering en op 25 november gaat het comité mee doen met Orange the World.

Lagerhuisdebat
Na de speech hadden we het Lagerhuisdebat onder leiding van Josette Dijkhuizen. Josette nam de aanwezigen met veel plezier door de stellingen.

1. Mannen maken in de politiek de dienst uit en zo hoort het.
2. Vrouwelijke (politieke-) leiders worden al gauw als een bitch gezien.

Vooral de vrouwen die voor de stellingen waren hadden veel plezier in het bedenken van goede argumenten. Het argument dat mannen beter waren omdat ze het nu eenmaal al jaren deden en dat vrouwen het huishouden horen te doen beviel goed. De tegenstanders hadden met hun argument dat elke foetus zich ontwikkeld als vrouw en dat het een foutje in het DNA is dat de foetus een man wordt, de zaal mee. Het Lagerhuisdebat had de deelnemers goed opgewarmd voor de Rondetafelgesprekken.

Rondetafelgesprekken
Voor de Rondetafelgesprekken waren de deelnemers verdeeld over verschillende tafels. Aan elke tafel is er druk gediscussieerd over:

1. Hoe kunnen we jonge vrouwen interesseren en activeren voor de politiek? Wat werkt wel en wat werkt niet.
2. Jonge vrouwen hebben het gevoel dat ze veel moeten van de samenleving. Wat te doen aan deze beeldvorming? Hoe hen toch te activeren voor participatie?

Uit de Rondetafelgesprekken kwamen zowel aanbevelingen naar voren voor politieke partijen als voor  vrouwenorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Deze aanbevelingen zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt lezen.

Het boekje is inmiddels aangeboden aan de emancipatiewoordvoerders van de verschillende fracties.

Winnaars sociale media actie
Deelname is normaal gesproken op uitnodiging, maar Vrouwenpodium wilde ook andere vrouwen de kans geven om Prinsesjesdag mee te maken. Daarop besloten ze een sociale media actie op peil te zetten waarbij er winnaars werden gekozen van Twitter, Facebook en LinkedIn uit de personen die de berichten hadden gedeeld. De winnaars waren: Adrienne Schillemans, Cathy Delhanty en Natasja Hallema. De winnaars kregen naast deelname aan Prinsesjesdag ook een foto met Voorzitter Dorenda Gerts en communicatie medewerker en initiator van de actie Roséanne Aukes.

Prinsesjesdag van het Vrouwenpodium was ook dit jaar weer een succes. Er zijn veel mooie verbindingen gelegd en goede uitspraken gedaan over vrouwen in besluitvormende functies. Volgend jaar weer.

Meer Algemeen