Vrouwenpodium 2010-2020, een geslaagde manifestatie

Op donderdag 27 mei 2010 vond de manifestatie Vrouwenpodium 2010-2020 plaats op het Binnenhof in Den Haag. De manifestatie werd georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).

In de prachtige Oude Zaal en andere locaties in de Tweede Kamer namen zo’n 200 vrouwen (en een enkele man) deel aan workshops en presentaties rond thema’s op het gebied van inkomen, werk, zorg, ontwikkelingskansen, solidariteit en duurzaamheid.

De NVR had demissionair minister Gerda Verburg uitgenodigd om een workshop te verzorgen over duurzaam voedsel. Francine Thielen van de NVR-Commissie Duurzame Ontwikkeling presenteerde haar ‘BONT’-zaak vol vrolijke kleurtjes en duurzame tips. Caecilia J. van Peski vertelde over haar rol als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober dit jaar en over het thema Vrouwen, vrede en veiligheid in relatie tot goed democratisch bestuur, waarover zij de regeringsleiders gaat toespreken.

Marjan Groefsema presenteerde in een workshop als landelijk NVR-projectleider het project Doorbreek Huiselijk Geweld. Dat deed zij samen met vertegenwoordigers van de provinciale vrouwenraden in Overijssel, Noord Brabant, Zeeland en Limburg die zich in hun provincie inzetten voor de uitvoering van dit project.
De nadruk in het project en dus ook in de presentatie tijdens de workshop, ligt op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en de dreiging ervan. Wanneer vrouwen zich durven uitspreken of in staat zijn gesprekspartner te zijn voor vrouwen die huiselijk geweld ondergaan, kan de geweldspiraal wellicht doorbroken worden. Zeker is dat vrouwen die er over durven en kunnen spreken en daarvoor de veilige omgeving vinden bij andere vrouwen, weerbaarder worden en beter tegen de situatie op kunnen.

Tijdens de workshop stond een van de deelneemster op en vertelde ter plekke over haar eigen ervaringen met huiselijk geweld in een – inmiddels voorbije – relatie. Ze benadrukte daarbij dat ze  als hoogopgeleide vrouw nooit verwacht had dat dit haar zou (kunnen) overkomen. Een andere deelneemster aan de workshop vertelde dat de afgelopen jaren drie vriendinnen zich tegenover haar uitgesproken hadden over hun eigen ervaringen met huiselijk geweld. Hiermee werd heel concreet ter plekke bevestigd dat veel mensen nauwelijks beseffen hoe dichtbij huiselijk geweld in ieders leven vaak is.

Ook verschillende NVR-lidorganisaties verzorgden workshops.
Gender Concerns International presenteerde de zeer geslaagde campagne Flowers for Peace om vrouwen in conflictgebieden te steunen in hun strijd voor vrouwenrechten. De campagne is gestart met (virtuele) rozen voor de vrouwen in Afghanistan die opkomen voor hun recht om betrokken te zijn bij en deel te kunnen nemen aan vredesbesprekingen over hun land. Inmiddels is bekend dat hun streven ertoe heeft geleid dat zij konden deelnemen aan de Peace Jirga die van 2 tot 4 juni 2010 heeft plaatsgevonden.
Ook de workshop van Vrouwen voor Vrede ging over vrouwen in conflictgebieden en het belang van solidariteit van Nederlandse vrouwen en vrouwenorganisatie met deze vrouwen. Het Politiek Scholingscentrum organiseerde samen met Vrouwenbelangen een quiz over vrouwen in de politiek en de vrouwen-stem-wijzer. De Federatie Zakenvrouwen presenteerde onder de titel Vergroot je kansen een netwerkgame, en BPW the Netherlands verzorgde een workshop over gelijk loon voor gelijk werk.

Uiteraard waren er ook workshops van de verschillende bij de FNV aangesloten organisaties en van de minderhedenorganisaties die in het LOM samenwerken.

Veel te doen dus ‘op’ het Vrouwenpodium; het bruiste van de activiteiten in de zalen van het Binnenhof.
In die inspirerende omgeving mochten politici zelf natuurlijk niet ontbreken. Verschillende zittende en kandidaat-Tweede Kamerleden zoals Mariëtte Hamer (PvdA), Jolande Sap (GL), Brigitte van der Burg (VVD) en Pia Dijkstra (D66), lieten weten waarvoor zij zich gaan inzetten om de positie van vrouwen de komende tien jaar te verbeteren. Samen hebben ze afgesproken in de komende kabinetsperiode de tussenschoolse opvang nu eindelijk eens goed te gaan regelen.

Tot slot maakten NVR, FNV en LOM samen een statement naar de politiek. Aan de hand van de thema’s van de workshops is een wensenlijst voor de toekomst opgesteld. Dit manifest werd door de, tijdens de manifestatie aanwezige, vrouwen ondertekend en wordt na de verkiezingen aangeboden aan de informateur van het nieuwe kabinet.

Meer Algemeen