Vrouwen verhef uw STEM

Voor alle toekomstige uitdagingen hebben we iedereen hard nodig. Beslist ook meisjes en vrouwen.

STEM (Science Technology Engineering en Mathematics) is één van de belangrijke pijlers voor digitalisering en dat is nodig voor het vinden van oplossingen voor de toekomstige uitdagingen die we nog het hoofd moeten bieden, denk aan klimaatverandering. Ir. Talita Heijmerink MBA gaat in haar betoog in op de vraag: ‘Hoe kunnen we vrouwen en meisjes hun STEM laten verheffen?’.

Voor alle toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering, circulair werken en robotisering die nog in het verschiet liggen, hebben we iedereen hard nodig. Beslist ook meisjes en vrouwen. De vraag is dan ook: ‘Hoe kunnen we meisjes en vrouwen enthousiast maken en hun STEM laten verheffen, zodat ze in de digitalisering worden gehoord en mee kunnen werken aan onze toekomst?’.

Resultaten
Diverse studies wijzen uit dat meisjes op scholen gemiddeld beter presteren dan jongens. Kijkende naar STEM dan blijkt het percentage meisjes/jongens die bovengemiddeld presteren gelijk te zijn. Hoe kan mathematisch dan worden verklaard dat er minder vrouwen de digitalisering in gaan? Bij Talita Heijmerink in de klas zaten indertijd hele slimme meisjes, maar die hebben geen van alleen een technische studie gevolgd. Een trend die zich ook door zet op universiteiten.

Actie
Waarom gebeurt dit en hoe kan dit tij worden gekeerd? Wat kunnen wij gezamenlijk doen om uw STEM en die van uw dochter te laten verheffen?

Meer Algemeen