Samenhang fysieke en digitale wereld en rol van de vrouw daarin

Welke trends geven vorm aan de fysieke en digitale wereld (de Metaverse) en hoe beïnvloeden deze elkaar?

Futuroloog ‘The Lady in Blu’ geeft vanuit haar toekomstvisie aan wat deze ontwikkelingen positief kunnen betekenen voor organisaties en wat de rol van de vrouw daarin is. Hoe organisaties tijdig en effectief kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de toekomst biedt.

Futuroloog ‘The Lady in Blu’, Antoinette van den Berg, gaat onder andere in op de cultuur van de toekomst? Het DNA van de toekomst? Welke opkomende ontwikkelingen zijn belangrijk? En waarom? En wat zijn de redenen daarachter? Hoe beïnvloeden mondiale en lokale ontwikkelingen het menselijk gedrag en waar leidt het toe? Welke trends geven vorm aan de fysieke en digitale wereld (de Metaverse) en hoe beïnvloeden deze elkaar? En hoe ontwikkelt de vervrouwelijking zich verder? Wat hebben mensen (en vrouwen in het bijzonder) in de (nabije) toekomst nodig, wat zijn hun wensen en wat willen ze echt niet meer? En waarom niet?

Toekomstmogelijkheden
‘The Lady in Blu’ brengt de mogelijkheden die de toekomst biedt in kaart en geeft aan waar het potentieel ligt. Deze essentiële kennis stelt organisaties in staat om tijdig en effectief te reageren op toekomstige veranderingen zodat ze hun strategie tijdig kunnen aanpassen op het gebied van ontwikkelingskansen, nieuwe markten en investeringsgebieden. Aandacht is er tevens voor de rol van de vrouw in bovengenoemde ontwikkelingen. Antoinette van den Berg voorspelt de groeimogelijkheden door het herpositioneren of identificeren van nieuwe doelgroepen en/of toepassingen voor bestaande producten en diensten. Tijdens haar lezing besteedt ze ook aandacht aan toekomstige gevaren die op de loer liggen met betrekking tot externe en interne zaken. Denk daarbij aan onderwerpen op het gebied van HR, mens en cultuur. Een positief en inspirerend verhaal dat inzicht geeft in de noodzaak om vooruit te denken en te weten waar je naartoe werkt, zodat je je strategie op tijd kunt aanpassen en anticiperen op veranderingen in de toekomst.

Meer Algemeen