Vrouw, leven, vrijheid

Somaye Dehban, ondernemer en Tedx spreker, deelde met de leden van de Nederlandse Vrouwen Raad hoe vrouw zijn en streven naar een normaal leven met vrijheid van keuze, samengaan met het omverwerpen van de Islamic Republic of Iran.

Zan Zendegi Azadi – Vrouw, leven, vrijheid. Deze drie woorden zijn de belangrijkste slogan van de Iraanse revolutie van de afgelopen 10 weken. De drie concepten die al meer dan 4 decennia systematisch en gewelddadig worden onderdrukt door de Islamic Republic of Iran.

Met deze woorden begon Somaye Dehban, geboren en getogen in Iran, maar nu al weer vele jaren wonend en werken in Nederland, haar lezing tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad.

In haar lezing sprak zij over wat de status quo is in Iran op dit moment en waarom deze opstand, of beter gezegd deze revolutie, anders is dan elke andere opstand die de afgelopen 4 decennia in Iran heeft plaatsgevonden. Zij vertelde zij wat de Nederlandse vrouwen kunnen leren van deze revolutie, en wat we kunnen doen om het Iraanse volk in Iran dat vecht voor hun vrijheid te ondersteunen.

Wat dat laatste betreft: Somaye meldde dat de Nederlandse Eerste Kamer als eerste parlement ter wereld de verwijdering van Iran uit de VN Vrouwenraad heeft geëist, en dat inmiddels door Duitsland namens meer dan 40 landen, een VN vergadering hierover is aangevraagd die een dezer dagen plaats heeft.

Nederlanders leiden al decennialang de Multi partijen overheid en samenleving. Wat de Iraanse samenleving nodig heeft is steun en facilitering van de internationale gemeenschap om ook de transitie naar een Multi partijen overheid en samenleving te maken, aldus Somaye. Hoewel het Iraanse volk gedurende vele decennia werd beroofd van de mogelijkheid om democratie te beoefenen, zijn ze zich terdege bewust van de theoretische aspecten ervan. Ze hebben ondersteuning nodig om die theorie in praktijk te brengen. Daar kunnen Nederlanders een grote steun in zijn.

En over wat we kunnen leren van de door vrouwen in gang gezette revolutie in Iran:
In een zeer verdeelde samenleving waar iedereen probeerde te nemen wat ze konden om te overleven, combineerden de mensen hun strijd voor vrijheid en namen de verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de revolutie  en als een geheel samen te werken.

De hele Iraanse samenleving heeft als geheel synergie gehad en is op grote schaal naar het stadium van impact gegaan. Somaye gelooft dat wij als Nederlandse vrouwen ook als geheel moeten synergiën, we moeten de onderlinge verbondenheid onder ons erkennen en op weg zijn naar verbinding.

Meer nieuws