Vrijspraak voor ‘vrouwenbesnijdenis is aanbevolen’

Klap in het gezicht van 41.000 Nederlandse vrouwen, aldus Femmes for Freedom.

In 2020 veroordeelde de rechtbank de prediker van de Haagse As-Soenah Moskee tot een taakstraf van 80 uur wegens het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis:  “De rechtbank is van oordeel dat in dit geval het recht op vrijheid van (godsdienst en) meningsuiting niet kan opwegen tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie.”

Maar recent is de prediker in hoger beroep vrijgesproken. Het Hof meende dat niet bewezen is dat de prediker daarmee daadwerkelijk aan wilde zetten tot deze gewelddadige verminking van vrouwen.

Femmes for Freedom is geschokt door de uitspraak. Het is een klap in het gezicht van 41.000 Nederlandse vrouwen die al slachtoffer werden en van 4.200 meisjes die in gevaar zijn.

Het Hof is meegegaan in een voor Femmes for Freedom onacceptabele verdediging van onder meer de prediker en de moskeebestuurders: namelijk dat het voor mannen in Nederland toegestaan is om te filosoferen over het ‘aanbevelen’ van vrouwenverminking. In pijnlijk contrast: ter zitting is geen enkele vrouw gehoord.

De advocaat-generaal heeft inmiddels aangegeven dat het Openbaar Ministerie in cassatie zal gaan. Dat is een positief teken, maar er is veel meer nodig.

Femmes for Freedom beraadt zich nu op een civielrechtelijk proces. Wij doen dit naast onze al ingestelde handhavingsverzoeken tegen de gemeente Den Haag en gemeente Utrecht waar moskeeën gevestigd zijn die vrouwenbesnijdenis aanbevolen noemen. Beide gemeenten zijn van mening dat ze wegens de vrijheid van godsdienst en onderwijs geen handhavingsmaatregelen kunnen nemen. Femmes for Freedom vindt dit onhoudbaar en is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.

Femmes for Freedom is een kleine grassroots organisatie die in deze kwestie tegenover de macht van grote instituties staat. Daarom vraagt de organisatie iedereen die kan helpen om Femmes for Freedom te steunen in haar juridische strijd. Met donaties (Doneer | FFF (femmesforfreedom.com), maar ook worden urgent juristen gevraagd die bij willen dragen aan de juridische strijd (contact via info@femmesforfreedom.com).

Meer nieuws