VNVA steunt oproep voor krachtige EU richtlijnen Geweld tegen Vrouwen

VNVA steunt de actie van de European Womens Lobby om het geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Onze lidorganisatie de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft de Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement aangeschreven om haar steun te uiten voor de actie van de European Womens Lobby om het geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Zie het statement van de EWL met een oproep aan alle EU lidstaten om Europa een veilige plek te maken voor alle vouwen en meisjes.

De VNVA schrijft : “Helaas blijken er nog dagelijks vrouwen slachtoffer te worden, zelfs van femicide, waarbij de wet- en regelgeving nog te veel ruimte laat aan daders om ongestraft hun gang te gaan. Daarbij wordt specifiek verkrachting ter discussie gesteld bij de nieuw op te stellen EU-richtlijnen.

Geweld tegen vrouwen heeft directe effecten op hun veiligheid, maar ook op de veiligheid en psychische effecten van hun kinderen. Als artsen zien wij daar de gevolgen van, maar helaas blijven deze situaties vaak onzichtbaar.”

“Laten we met elkaar hier tegen op staan en daar een halt aan toe roepen!” stelt de VNVA de afgevaardigden voor. “U hebt daartoe mogelijkheden!”

Meer nieuws