VN Vrouwenvertegenwoordigers bijeen

Al 75 jaar spreekt een Vrouwenvertegenwoordiger namens de Nederlandse vrouwen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Een jubileum om met een aantal vrouwen die dat ooit hebben gedaan even bij stil te staan.

Door tussenkomst van de Nederlandse Vrouwen Raad, reist al 75 jaar een vrouw naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) om de Nederlandse Vrouwen daar te vertegenwoordigen. Om stil te staan bij dit jubileum stond het programma van de middagsessie, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2022, in het teken van de VN Vrouwenvertegenwoordiging.

Verschillende vrouwen die in voorgaande jaren de functie van Vrouwenvertegenwoordiger op zich hadden genomen waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij vertelden over het thema waarover zij hadden gesproken en hoe zij in heel Nederland, vaak juist ook in contact met de lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad, input voor hun statement hadden vergaard.

Jolien Bogaards (op de foto 2e van links) sprak in 1978 twee keer (!) voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Eerst een statement, zoals ook alle andere Vrouwenvertegenwoordigers, voor de 3de Commissie voor Sociale en Humanitaire Zaken van de AVVN. En vervolgens sprak zij de Regeringsleiders toe in de 2de Commissie voor Economische Ontwikkeling van de AVVN met een daarop toegespitst statement over gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

In 1998 sprak Alice Bouman-Dentener (op de foto 4e van links) in haar statement haar droom uit “dat in de 21ste eeuw gendergelijkheid echt is bereikt en dat de Verenigde Naties erin zijn geslaagd om een onevenwichtigheid te herstellen die ten diepste indruist tegen de fundamentele principes van de organisatie en die in de eerste plaats niet had mogen bestaan”.

Regina Smit (op de foto 3e van rechts) haalde in 2007 de woorden aan van een jong meisje uit een ontwikkelingsland: “Education is light. When you don’t know how to read and write, ignorance is like darkness. Please give us light, because we don’t want to stay in darkness.” Zij pleitte dan ook voor onderwijs van hoge kwaliteit voor meisjes, omdat dat goed is voor vrouwen en goed voor de samenleving.

Willemien Koning-Hoeve (op de foto 2e van rechts) drong er in 2018 bij de VN-lidstaten op aan gevolg te geven aan de resolutie van de Algemene Vergadering, aangenomen in december 2017, over de verbetering van de situatie van vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden, en aan de overeengekomen conclusies van de 62e CSW-sessie die zij in maart 2018 bijwoonde.

Annelies Pierrot-Bults (op de foto 1ste van rechts) noemde in haar statement in 1996 wetgeving van belang om te zorgen voor meer gelijkheid bij de besluitvorming en een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen, maar ook verandering van traditionele rolmodellen en stereotypen. Zij constateerde dat hoewel er toen al wetten met betrekking tot deze kwesties waren, het in de praktijk nog steeds te vaak volgens traditionele patronen en waarden gaat.

Alle oud-Vrouwenvertegenwoordigers hadden voorts tips en aanbevelingen voor Chantal Korteweg (op de foto geheel links) die kortgeleden is verkozen om voorgedragen te worden als VN Vrouwenvertegenwoordiger voor 2023.


Meer nieuws