Training Oog voor gender

Beleid met oog voor gender leidt tot effectiever beleid. In Zweden bijvoorbeeld is de manier waarop lokale overheden sneeuwschuiven onderworpen aan een genderanalyse en zijn er als resultaat daarvan maatregelen ingevoerd om mannen en vrouwen gelijke toegang tot ‘de buitenwereld’ te geven.

In het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst hebben Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en de Nederlandse Vrouwen Raad de training Oog voor gender ontwikkeld. De training is bedoeld voor raadsleden, kandidaat-raadsleden en fractie-ondersteuners. 

Na het volgen van de training zijn de deelnemers bewust van hoe gemeentelijk beleid (on)gewenste gendereffecten kan teweegbrengen. Deelnemers worden getraind en krijgen expertise om vanuit hun rol meer aandacht voor gender in beleid te bewerkstelligen. Hierdoor worden de belangen, behoeften, talenten en werkpotentie van alle inwoners in de gemeente succesvoller (h)erkend en benut.

Hoe wordt gender in het beleid van jouw gemeente meegenomen en wat is de rol van de raad daarin?

In deze training leer je als raadslid, kandidaat-raadslid of fractie-ondersteuner de relatie leggen tussen gender, beleid & regelgeving. Zo leer je ongewenste gendereffecten in beleid te (h)erkennen en genderstereotypering te voorkomen. Via de e-learning modules doe je kennis op over de voordelen van beleid dat aandacht heeft voor gender. Je leert welke instrumenten daarbij helpen. Deze kennis pas je toe in twee levendige interactieve sessies. Hierbij gebruiken we op de praktijk gebaseerde casussen en word je getraind in argumentatie om gender inclusief beleid te onderbouwen.

Na het volgen van deze training kun jij in jouw werk een positief verschil maken en bijdragen aan gelijke behandeling en gelijke kansen voor m/v/x. Want meer oog voor gender vergroot de positieve impact van beleid in jouw gemeente.

De training omvat ca. 3,5 uur aan zelfstudie door middel van E-modules en opdrachten en 2 keer een interactieve (online) training van 2 uur met een tussenpoos van 2 weken.

Wie deel wil nemen kan kiezen uit de volgende data voor de interactieve (online) trainingen:

Woensdag 19 januari 2022
19:00 – 21:00 uur (training 1 en woensdag 2 februari 2022, 19:00 – 21:00 uur (training 2); 
zie het aanmeldformulier >>

Donderdag 20 januari 2022, 
13:00 – 15:00 uur (training 1) en donderdag 3 februari 2022, 13:00 – 15:00 uur (training 2); 
zie het aanmeldformulier >>

Over Alliantie Werk.en.de.Toekomst

Alliantie Werk.en.deToekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer nieuws