Training HerNetHerRights

Training om met online geweld om te gaan voor vrouwen die in de politiek werken als politica, als kandidaat voor de EP-verkiezingen, als assistent en/of medewerker.

De Nederlandse Vrouwen Raad biedt, mede namens onze partner de European Women’s Lobby, aan (kandidaat) politica’s, hun medewerkers & assistenten de gratis training HerNetHerRights aan. Dit in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement (6 juni 2024).

De training is gebaseerd op het rapport HerNetHerRights en wil meer bewustwording creëren over de vormen die online geweld tegen vrouwen aanneemt en (kandidaat) vrouwelijke politici en hun teams, empoweren voor de komende EP verkiezingen. De training, die 1 dag duurt kan ofwel op locatie ofwel online gevolgd worden.

Deelnemers ontvangen informatie en tools om voortaan de diverse vormen van online geweld tegen vrouwen te kunnen herkennen, te voorkomen en tegen te gaan. Hiermee kunnen zij hun online zichtbaarheid en daarmee de kans op (her-)verkiezing vergroten, en daarmee bijdragen aan actieve participatie van vrouwen in de politieke arena.

Meerwaarde training

Deelnemers:

  • Krijgen een beter begrip van de uitingsvormen van ‘online geweld tegen vrouwen’;
  • Maken kennis met praktische maatregelen ter preventie, bescherming, en vervolging;
  • Leren op welke wijze zij het net terug kunnen eisen, hoe herstel te plegen, en hoe hun online aanwezigheid veilig te organiseren.

Keuze data:
1) Donderdag 25 april, 09.30 uur  -17 uur, op locatie
2) Donderdag 18 april: 09.30 uur – 17 uur, online

Aantal deelnemers:  15 per training

Voor wie: Vrouwen die in de politiek werken als politica, als kandidaat voor de EP-verkiezingen, als assistent en/of medewerker. Bij overschrijving hebben EP24-kandidaten voorrang.

Waar: PEP Den Haag Centrum, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag,

Deadline: voor 30 maart 2024

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s Lobby en de Raad van Europa aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes, inclusief online geweld tegen (kandidaat) politica’s.   

De Nederlandse Vrouwen Raad is als partner betrokken bij de alliantie Politica met als doel de ‘duurzame gelijke representatie van vrouwen in al hun diversiteit in de Nederlandse politiek, ten behoeve van een eerlijke machtsbalans en volledige gendergelijkheid in de samenleving’ en dit sluit aan op de EP-verkiezingen. 

Meer nieuws