Toetreding EU tot Verdrag van Istanbul

De toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul ontslaat de lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd, er niet van het verdrag ook zelf onverwijld te ratificeren, zodat het vrouwen kan beschermen in de volle omvang van de beoogde reikwijdte van het verdrag.

De leden van het Europees Parlement hebben op 10 mei 2023 in meerderheid ingestemd met de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van Istanbul.

Zes jaar na de ondertekening door de EU van het Verdrag van Istanbul – het eerste wettelijk bindende internationale instrument ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes – is het nog steeds niet geratificeerd vanwege de weigering van enkele lidstaten, ondanks de herhaalde oproepen van het Parlement hiertoe. Het oordeel van het Hof van Justitie van de EU van 6 oktober 2021 bevestigde echter dat de Europese Unie het Verdrag van Istanbul kan ratificeren zonder de instemming van alle lidstaten.

Het Hof oordeelde dat asiel, justitiële samenwerking in strafzaken en verplichtingen van de EU-instellingen en het openbaar bestuur het juiste toepassingsgebied voor de toetreding van de EU zijn. In lijn hiermee stemden de leden van het Europees Parlement woensdag voor hun goedkeuring in twee afzonderlijke stemmingen:

  • over instellingen en openbaar bestuur van de Unie met 472 stemmen voor, 62 tegen en 73 onthoudingen,
  • over justitiële samenwerking in strafzaken, asiel en non-refoulement met 464 stemmen voor, 81 tegen en 45 onthoudingen.

De toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul ontslaat de lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd – Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije -, er niet van het verdrag ook zelf onverwijld te ratificeren, zodat het vrouwen kan beschermen in de volle omvang van de beoogde reikwijdte van het verdrag.

Naar verwachting stemmen binnenkort ook de regeringen van de meeste lidstaten in, en dat is voldoende.

Zie ook het bericht in De Telegraaf van 10 mei 2023

Meer informatie over het Verdrag van Istanbul >>

Meer nieuws