Terugblik webinar geweld tegen vrouwen

Biedt Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’ de handvaten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden?

‘Slachtoffers van huiselijk  geweld dragen de gevolgen levenslang met zich mee, het gaat nooit over’, vertelt Hameeda Lakho, expert en inhoudsdeskundige huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij was een van de sprekers tijdens de zeer geslaagde Expert Webinar Gendersensitiviteit & Aanpak ‘Stop Geweld tegen Vrouwen & Meisjes’ die de Nederlandse Vrouwen Raad op 23 februari 2023 organiseerde.

Het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ voor de bestrijding van dit geweld, is opgevolgd door ‘Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’. Biedt dit Toekomstscenario de handvaten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden? 

Onder leiding van dagvoorzitter Corinne Dettmeijer van  het VN Vrouwenrechten comité CEDAW, gaven tijdens het Webinar verschillende inhoudsdeskundigen hun antwoord op deze vraag.

Aleid van den Brink, voormalig directeur/bestuurder Blijf Groep, gaf aan dat Nederland nog een lijst van verbeterpunten moet uitvoeren. Aleid is lid van de expertgroep bij de Raad van Europa en monitort als zodanig de naleving van het Verdrag van Istanbul in de aangesloten landen. Het Verdrag van Istanbul is een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, te stoppen en te voorkomen.

Wietske Dijkstra van Toekomstscenario – een gezamenlijk programma van het ministerie van VWS, de VNG en het ministerie van J&V – lichtte toe dat het Toekomstscenario zich met name richt op de professionals en  gemeenten die direct werken met slachtoffers van huiselijk en ander geweld tegen vrouwen.

Pas langzaam wordt duidelijker wat  de effecten van de grote machtongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn op het geweld.

Nelleke  Westerveld (Movisie), Lian Smits (Sterk Huis) en Essa Reijmers (Valente) kwamen met sterke voorbeelden uit de praktijk waarmee duidelijk werd dat er nog een lange weg te gaan is.

Van de bijeenkomst zijn korte video’s gemaakt die te zien zijn in de playlist Geweld tegen Vrouwen op ons YouTubekanaal.

De bijeenkomst  maakt deel uit van de NVR Campagne Nationale Coördinatie ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen & Meisjes’. Inmiddels is er o.a. een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld. Maar de coördinatie ‘geweld tegen vrouwen & meisjes’ is nog steeds versnipperd over diverse ministeries: VWS, OCW, V&J, SZW, en Binnenlandse Zaken, waardoor degenen die slachtoffer zijn van (vormen van) geweld dikwijls tussen wal en schip terecht komen en niet de hulp krijgen die ze verdienen.

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s Lobby en de Raad van Europa aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen‘ door zich in te zetten voor de implementatie en naleving van het Verdrag van Istanbul.

Op de hoogte blijven?  Volg de website www.nederlandsevrouwenraad.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws