Symposium ‘(Voor)oordelen van genderdiversiteit in de orthopedie’

Uitreiking Corrie Hermannprijs voor vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de VNVA.

Op zaterdag 25 maart 2023 reikt onze lidorganisatie de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) de Corrie Hermannprijs uit aan Prof. dr. Denise Eygendaal. Dat gebeurt tijdens het symposium
‘(Voor)oordelen van genderdiversiteit in de orthopedie’ dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht.

Prof. dr. Denise Eygendaal is de eerste vrouwelijke hoogleraar orthopedie, nu ook afdelingshoofd in Nederland, en fungeert als een groot en ambitieus voorbeeld voor vrouwelijke collegae. Ze is oprichtster van de Ladies Society binnen de Nederlandse Vereniging voor Orthopedie, een netwerk van vrouwelijke
orthopeden en arts-assistenten met als doel elkaar nader te verbinden en te versterken. Dat is momenteel hard nodig omdat er een overschot is aan orthopeden en vrouwen eerder het vak dreigen te verlaten. Daarnaast is ze actief binnen de wereldwijde organisatie van Women in Orthopaedics.

Haar enthousiasme voor haar vakgebied in combinatie met haar grote wetenschappelijke interesse hebben haar vleugels gegeven in een van oudsher door mannen gedomineerd vakgebied.

Tijdens het symposium zullen diverse sprekers de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied orthopedie toelichten. Aan het eind van het symposium wordt de Corrie Hermannprijs uitgereikt aan prof. dr. Denise Eygendaal.

Achtergrond Corrie Hermannprijs
De VNVA kent de Corrie Hermannprijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie,
bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.

Meer nieuws