Stop gender gerelateerd geweld: adresseer vrouwenarmoede en afhankelijkheid

Op 15 maart 2024 presenteerde de Nederlandse Vrouwen Raad het online parallel event ‘Stop gender gerelateerd geweld: adresseer vrouwenarmoede en afhankelijkheid’ tijdens de Commission on the Status of Women 2024.

Lewi Vogelpoel, strategisch adviseur van de Nederlandse Vrouwen Raad, vertegenwoordiger van onze lidorganisatie VNVA en medeorganisator van het event, schreef een korte terugblik:

Single Supermom had een waardevolle bijdrage met drie sprekers. Floris Brussaard deelde zijn persoonlijke kijk op hoe het is voor een kind om in armoede te leven. We hebben geleerd dat het helpen van ouders bij het opbouwen van een economisch onafhankelijk bestaan effectiever is dan alleen het geven van geschenken aan de kinderen. Isra Lee, oprichter en directeur van Single SuperMom, legde uit hoe en waarom zij het grootste netwerk voor alleenstaande ouders heeft opgebouwd en het belang ervan. En Bram Hodes, beleidsadviseur van Single SuperMom, besprak de mondiale status van alleenstaande ouders.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=BM1_ehmKXVc

Dr. Anna Custers, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam liet ons zien hoe een ingewikkeld socialezekerheidsstelsel onbedoeld de stress kan verergeren in gezinnen in armoede en de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers kan schaden, zoals het Nederlandse kinderopvang-schandaal zo goed illustreert.
Alleenstaande moeders lopen een van de grootste risico’s om in armoede te leven en negen procent van de alleenstaande ouders leefde in 2022 onder de armoedegrens. Het goede nieuws is dat beleid ertoe doet. Bijvoorbeeld, na de stijging van het kindgebonden budget voor werkende alleenstaande ouders, is het risico voor alleenstaande moeders om in armoede te leven aanzienlijk afgenomen.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=sJTMgQENfOE

Via Monique Beute, projectleider bij Stichting 180, maakten we kennis met het project De Nieuwe Toekomst, een interventie die zich specifiek richt op arbeidsmarktparticipatie en vooruitzichten op economische onafhankelijkheid voor (jonge) vrouwen die gender gerelateerd geweld in de huiselijke sfeer hebben ervaren. Oriënteren op kracht en toekomst, het oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden, peer support in een groepstraining, intensieve coaching door een vrouwelijke vrijwilliger en een op maat gemaakt Persoonlijk Ontwikkelingsplan hebben geleid tot mooie resultaten in het verkrijgen van eigenwaarde en zelfstandigheid van de deelnemers met daarbij ook duidelijke positieve sociale kosten-baten resultaten. Meer informatie www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=rbGgObE-Nos

Last but not least, lichtte Anne Bergheim-Nègre, voorzitter van de Europese overkoepelende organisatie University Women of Europe (UWE), ons in over de Raad van Europa, een organisatie die de mensenrechten en de rechtsstaat verdedigt voor de burgers van de 46 lidstaten. waaronder de 27 landen van de Europese Unie met verdragen, zoals het Verdrag van Istanbul, aanbevelingen en resoluties. Anne heeft met succes collectieve klachten gelanceerd in naam van University Women of Europe, UWE, tegen vijftien lidstaten wegens schendingen van het Europees Sociaal Handvest op het gebied van de gender-kloof bij salarissen tussen vrouwen en mannen en voor een gebrek aan vrouwen in de besluitvormende posities in particuliere bedrijven. We boeken vooruitgang, maar worden ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals gender-vooroordelen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Zes fantastische sprekers hebben ons meegenomen in een betekenisvolle reis, van het huishouden van moeder en kind in armoede, via de situatie op Nederlands nationaal niveau en mooie projecten ter verbetering van de financiële onafhankelijkheid van verschillende groepen vrouwen, naar hoe we deze problemen kunnen aanpakken via de Raad van Europa naar onze regeringen. Uit de verkregen informatie blijkt dat de positie van vrouwen op een aantal terreinen nog zeker verbetering behoeft. De op 15 maart verzamelde informatie moedigt ons als Nederlandse Vrouwen Raad aan om verder te strijden voor een beter en minder ingewikkeld beleid.

Meer nieuws