Stem de loonkloof weg-wijzer

Vrouwen niet gelijk betalen is ongeoorloofd volgens de wet. Toch verdienen mannen in Nederland nog altijd meer dan vrouwen. Dat moet veranderen, daarom deze stemwijzer.

Voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van 17 maart 2021 lanceerde de Nederlandse Vrouwen Raad tijdens een debat met politieke partijen een kieswijzer die inzichtelijk maakt welke politieke partijen een einde willen aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen: de ‘Stem de loonkloof weg-wijzer!’. 

De wijzer biedt een overzicht in standpunten van 9 politieke partijen en schetst een overwegend positief beeld. De deelnemende partijen zijn voorstander van een meerderheid van de maatregelen die moeten gaan helpen om een einde te maken aan de loonkloof, zoals het wettelijk verplichten om loonverschillen inzichtelijk te maken en gratis kinderopvang.

Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad stelt: “De loonkloof – en de ermee verbonden discussie over vrouwen in de top – is een onderwerp dat zich steeds meer op de voorgrond dringt in het emancipatiedebat. Vrouwen niet gelijk betalen is ongeoorloofd volgens de wet. Toch verdienen mannen in Nederland nog altijd meer dan vrouwen en tussen 2016 en 2018 is dat nauwelijks veranderd. Dat moet veranderen en daarom deze stemwijzer.”

De Nederlandse Vrouwen Raad vindt het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over loonverschillen tussen mannen en vrouwen en dat hier op wordt toegezien door bijvoorbeeld de Inspectie van SZW. Hiervoor ligt al een wetsvoorstel Gelijke beloning klaar in de Tweede Kamer op initiatief van de PvdA, GroenLinks, SP en 50plus. Hopelijk kan deze wet na de verkiezingen op Kamerbrede steun rekenen en ingevoerd worden. Sommige bedrijven, zoals Aegon, APG en NS, rapporteren zelfs al vrijwillig over de verschillen.

Uit de stemwijzer komt een overwegend positief beeld. Alle partijen die hebben gereageerd op onze uitvraag willen een serieus einde maken aan de loonkloof.

Volgens bestuurslid Joyce van der Wegen, die de inventarisatie uitvoerde, zijn er in ieder geval voldoende partijen om ‘vrouw vriendelijk’ te stemmen. “De uitkomsten van de politieke partijen die hebben deelgenomen aan de loonkloof stemwijzer schetsen een hoopvol beeld. De partijen geven aan positief te staan tegen maatregelen die bijdragen aan het tegengaan van de loonkloof zoals het wettelijk verplicht maken om loonverschillen inzichtelijk te maken, inspectietoezicht, een vrouwenquotum en (bijna) gratis kinderopvang. Als vrouwenraad hopen we deze voornemens ook terug te zien in het uiteindelijke formatieakkoord en beleid.”

Er is een flinke reeks partijen die de loonkloof willen vereffenen, en ook quota vinden steun. Splinter is de enige partij die pleit voor een minstens 50% quotum en komt daarmee als beste uit de inventarisatie.

Aanwezig bij het debat waren: dagvoorzitter: Mirella Visser (oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en auteur van De Zijderoute naar de Top), sprekers: Prof. Jaap van Muijen (Nyenrode Business Universiteit), Adriana van Dooijeweert (Voorzitter College Rechten van de Mens), Kirsten van der Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks), Wytske Postma (Tweede Kamerlid CDA), Wieke Paulusma (kandidaat Tweede Kamerlid D66), Judy Hoffer (FNV), Ashley Sardjoe (AEGON), Teun ter Welle (AnalyticQs) en lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad zoals het Liberale Vrouwen Netwerk (Marijke Vos-Maan).

Meer nieuws