Statement CW-CIF

De International Council of Women, waar de Nederlandse Vrouwen Raad lid van is, heeft een statement uitgebracht t.g.v. de Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2023.

Het thema van de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, is dit jaar Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals.

Dit thema is een oproep tot actie die onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid erkent om vrede te bevorderen. Het bevorderen van vrede draagt bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het bereiken van de SDG’s zal een cultuur van vrede voor iedereen creëren. De SDG’s zijn bedoeld om ons dichter bij een vreedzamere, rechtvaardigere en inclusievere samenleving te brengen, vrij van angst en geweld.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede heeft de International Council of Women (ICW-CIF) een statement uitgebracht. Daarin geeft de ICW-CIF aan dat ze de inspanningen van de Verenigde Naties en de Internationale Gemeenschap om ervoor te zorgen dat alle mensen, inclusief vrouwen en meisjes, in staat zullen zijn hun volledige potentieel te bereiken en in gelijke mate deel te nemen in het vredesproces, krachtig ondersteunt.

De ICW-CIF stelt onder meer dat we innovatieve manieren moeten ontwikkelen om de oude paradigma’s over vrouwen en vrede te doorbreken en ons moeten concentreren op baanbrekende initiatieven om de volledige en effectieve participatie van vrouwen in besluitvorming te garanderen. Vrouwen moeten aan de ‘beslissingstafel’ zitten en partners zijn in de uitvoering van de pijlers van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad: participation, prevention, protection, relief & recovery.

De ICW-CIF steunt krachtig de oproep van de Verenigde Naties “om actie te ondernemen voor de vrede: ongelijkheid te bestrijden, actie te ondernemen tegen de klimaatverandering en de mensenrechten te bevorderen en te beschermen”.

Zie het statement >>

Meer nieuws